Relativ styrka på amerikanska index under måndagen – Tre intressanta aktier

Amerikanska index öppnar starkt under måndagen, svenska index handlas svagare och pausar under inledningen av veckan efter styrka under förra veckan.
2021-10-25

Idag ser vi hur styrkan hos amerikanska index fortsätter med Dow Jones och Nasdaq på plus, den förstnämnda bröt under förra veckan upp till en ny all time high. OMXS30 och First North pausar istället under måndagen. Olja befinner sig i en tydlig uppåttrend och råvaran har fortsatt starkt momentum i sin trend, vi ser ett antal energiaktier som befinner sig på intressanta nivåer.

Dagens artikel kommer handla om följande

 • Dow Jones på ny all time high – Nasdaq närmar sig
 • OMXS30 i långsiktig uppåttrend – First North i kortsiktig uppåttrend
 • Olja i stark uppåttrend
 • Tre aktier som ligger kring intressanta nivåer

Viktig Information innan du läser vidare

Ingenting som presenteras nedan är köp- eller säljrekommendationer. Graferna, såväl som tankar, illustrerar endast våra subjektiva observationer.

Graferna representerar heller inte nödvändigtvis stängningspriser, varför priset kan ha förändrats.


Dow Jones på ny all time high – Nasdaq närmar sig

För två veckor sedan tog sig Dow Jones på nytt ovanför kortsiktiga glidande medelvärden. Även Nasdaq kom tillbaka starkt och närmar sig sin tidigare all time high nivå. Det är positivt att båda dessa index nu befinner sig ovanför viktiga nivåer och vi går även in i en säsongsmässigt stark period för marknaden.

 • Dow Jones

Dagsgraf på Dow Jones

 • Nasdaq

Dagsgraf på Nasdaq

OMXS30 i långsiktig uppåttrend – First North i kortsiktig uppåttrend

Både OMXS30 och First North har gått starkt de senaste dagarna. Om vi blickar ut lite skiljer sig dock dessa index markant från varandra. OMXS30 befinner sig i en långsiktig uppåttrend. Kursen studsade för tre veckor sedan på EMA200, ett långsiktigt glidande medelvärde.

Nu handlas OMXS30 även ovanför kortsiktiga glidande medelvärden och närmar sig sin tidigare all time high nivå. Måndagen präglas dock av en kortsiktig svaghet.

 • OMXS30

Dagsgraf på OMXS30

First North handlas, till skillnad från OMXS30, under långsiktiga glidande medelvärden. Kursen klättrade dock under föregående vecka upp över kortsiktiga glidande medelvärden.

 • First North

Dagsgraf på First North

Olja i stark uppåttrend

Oljepriset fortsätter under måndagen upp. Råvaran har trendat starkt ända sedan den bröt upp från sin tidigare range den 24/9 och aktier med exponering mot olja har gått starkt som en följd av detta.

 • Olja

Dagsgraf på Olja

Prenumerera på vårt kostnadsfria nyhetsbrev
Genom att använda detta formulär accepterar du att denna webbplats lagrar och bearbetar dina uppgifter.

Tre aktier som ligger kring intressanta nivåer

Idag ser vi tre stycken aktier som handlas i toppen av sin range samtidigt som de befinner sig i långsiktiga uppåttrender. Samtliga aktier tillhör olja- och gassektorn och har dragit stora fördelar av det stigande oljepriset.

 • Enquest

Dagsgraf på Enquest

 • Obsidian Energy

Dagsgraf på Obsidian Energy

 • Gear Energy

Dagsgraf på Gear Energy

Prenumerera på vårt kostnadsfria nyhetsbrev
Genom att använda detta formulär accepterar du att denna webbplats lagrar och bearbetar dina uppgifter.

Viktig information att ta del av om du tänker agera på informationen

Vi identifierar tekniska setups, genom att studera grafer, med inspiration av framförallt William Oneil’s och Mark Minervinis metodik. Vi letar efter mönster som uppfyller ett antal kriterier. Några av de mönster vi kollar på är Cup With Handle, Saucer With Handle, Dubbelbotten. Oavsett hur mönstret tar sig uttryck är den, med god marginal, viktigaste komponenten att mönstret innehåller ett VCP-mönster. När vi handlar aktier på en sådan setup, köper vi antingen i “botten av mönstret”, alltså när kurs går ned till en nivå som respekterats, ofta ett glidande medelvärde. Det andra sättet vi köper på är genom en köp-stop-loss, alltså en förprogrammerad prisnivå som ligger ovanför dagens pris.

Det är dock viktigt att understryka att många setups misslyckas, det är därför viktigt att ha en säljplan. Det enklaste sättet att gardera sig mot ett prisfall är att ha en förprogrammerad sälj-stop-loss order. Det ska dock sägas att en stop-loss order inte hjälper till vid ett eventuellt gap-ned i priset. Det är därför viktigt att inte satsa för stor del av sin portfölj i en enskild aktie eller setup. Det centrala att alltid komma ihåg när man agerar på en setup är att man över tiden ska tjäna mer pengar på sina vinnare än man förlorar på de setups som misslyckas. Ofta tar sig detta uttryck genom att det är fler setups som misslyckas än lyckas. Men de som lyckas ger en väsentligt större avkastning, än det man förlorar på de som misslyckas. Detta sker tack vare en sälj-stop-loss som begränsar förlusterna till en definierad nivå som sätts omedelbart när ett trade tas.