Intervjuer & gästartiklar

Regeringen spräcker det finanspolitiska ramverket som reglerar budgetunderskottet – Hur ställer sig svenskarna till det?

2021-09-25

Nästa år är ett valår och regeringen spräcker det finanspolitiska ramverket i ett klassiskt försök att locka lättköpta väljare.

Varför överträffar så få kapitalförvaltare och fonder index? Är kapitalförvaltare inkompetenta eller finns det en annan mer logisk förklaring?

2021-09-18

Johan Bynélius, grundare till Fair Investments, går nedan igenom orsakerna ingen talar om. I media dras ofta slutsatsen att alla placerare bör gå från aktivt förvaltade till indexförvaltade fonder, eftersom avkastning som genereras i de aktivt förvaltade fonderna inte motiverar de höga avgifterna, se tex graf från undersökning i Wall Street Journal nedan. Om vi […]

Intervju med Jon Hyltner, fondförvaltare av Enter Småbolagsfond

2021-09-09

Med den kraftfulla avkastning som Jon levererat i beaktning, passade vi på att ställa frågor om urvalsprocess, hur en fullständig analys kan se ut samt vilka egenskaper Jon föredrar hos en VD.

Entreprenöriella äventyrare först att ta sig till Mars? – Intervju med Christer Fuglesang

2021-09-02

Ecoptimist har träffat och fått nöjet att genomföra en intervju med Christer Fuglesang, astronaut och professor i rymdfart på KTH, samt delägare i högaktuella Pythom Space.

Intervju med Jonas Olavi

2021-08-26

Ecoptimist har fått förmånen att träffa och intervjua Jonas Olavi, allokeringschef och globalfondsförvaltare för Alpcot AB samt styrelseproffs, som även är verksam med den populära podcasten Börssnack.

Är inflationen tillfällig? Gästartikel av Fredrik N G Andersson

2021-08-23

Gästartikeln av Fredrik NG Andersson diskuterar stigande inflation som ett resultat av kraftigt ökad penningmängd, och huruvida inflationen bör tolkas som antingen bestående eller övergående framåt.

Intervju med Staffan Hansén, VD för SPP

2021-08-16

“Jag är väldigt hoppfull om att vi står på en plattform nu som gör att vi kan ta reella steg framåt, på ett helt annat sätt än tidigare.” – Uttrycker Staffan Hansén, VD för SPP, gällande hållbarhet i en intervju med Ecoptimist

Hur styrs börsen av nyheter? Eller är det börsen som styr nyheterna? Gästartikel av Johnny Torssell, teknisk analytiker på Carnegie Private Banking

2021-04-08

ÄR DET NYHETER SOM STYR BÖRSEN? ELLER BÖRSEN SOM STYR NYHETER? I mitt jobb som teknisk analytiker på Carnegie Private Banking studerar jag diagram och jag får ofta frågor om hur jag hanterar nyheter och ekonomisk statistik. Är nyheter en viktig del i min analys eller bortser jag från dessa helt och hållet? I denna […]

På väg mot en ny penningpolitik? Riksbanken, inflationsmålet och den finansiella stabiliteten

2021-02-12

Centralbankernas elektroniska sedelpressar har gått varma under Coronapandemin. På mindre än ett år har mängden pengar i ekonomin ökat med 14 procent i Sverige och 25 procent i USA. Pengarna har använts för att stötta företagen och hushållen under pandemin. En stor del av pengarna har även letat sig in på tillgångsmarknaderna där de inflaterat […]