Handla råvaror

Handla råvaror – Koppar

2021-04-15

Koppar är en av de mest använda metallerna på marknaden. Till karaktären är den skimrande rostigt röd. Koppar är enligt historieböckerna den första metallen som användes av människan för tusentals år sedan. I vårt moderna samhälle spelar kopparn en vital roll i vårt vardaglig liv. Med ett allt större fokus på elektrifiering är kopparn avgörande […]

Handla råvaror – Strategi för råvaruhandel

2020-02-04

Råvaror går att handla med CFD-produkter där du som trader kan ta del av marknadsrörelser med hävstångsprodukter.

Handla råvaror – Silver

2020-02-04

Silver som råvara har fått väldigt mycket uppmärksemhet i efterdyningarna av coronakrisen. Då centralbanker trycker pengar och kämpar för att driva igång ekonomin och i sin tur inflationen, räds investerare att dollarn ska förlora sitt värde. Då köper man guld som hedge och säkerhet. Detta gör man också som säkerhet då man allmänt har svårt […]

Handla råvaror – Naturgas

2020-02-04

Naturgas är en väldigt volatil råvara som går att handla genom CFD-produkter. Råvaran påverkas mycket av oljeproduktionen.

Handla råvaror – Koppar

2020-02-04

Koppar påverkas starkt av elektrifiering med eldrivna bilar och grön energi. Läs om vad som påverkar kopparpriserna.

Handla råvaror – Guld

2020-02-04

Guld är en av världens mest handlade råvaror och handlas ofta som hedge mot inflation och som säkerhet mot börsnedgång.

Handla Råvaror – Spannmål

2019-02-04

Spannmål är en väldigt viktig råvara för långt mer än mat. Bland annat påverkas priserna av efterfrågan på Etanol, efterfrågan i Kina, huruvida marknaden vill hedga sig mot inflation eller hur portföljer behöver diversifieras. I upptakten av att miljöfrågor blir mer och mer relevanta, eller vedertagna, stiger efterfrågan på alternativa drivmedel. Här är etanol ett […]