Trend Following av Michael Covel

Covel ger läsaren en inblick i trendföljande, han lyfter såväl framgångsrika traders som vinnande strategier, och ägnar en hel del fokus åt att klanka ned på traditionella strategier för att tjäna pengar.
2020-07-01

Trend Following

Michael Covel har med framgång drivit podcasten Trend Following i över 8 år. Med en uttalad tanke om att driva podcasten enbart om trading och trend following, har den istället skiftat mot att fokusera kring tänkande, livet och beslutsfattning. Här pratar han med säljare, beslutsfattare inom stora organisationer, författare av filosofiska verk samt väldigt framgångsrika traders. Målsättningen upplevs bygga mer kring att förmedla ett sätt att tänka, än att delge lyssnarna någon tydlig strategi för att faktiskt handla med aktier. För den som anländer till podcasten med förhoppningarna om att någon ska berätta för en vad man ska göra, blir det en lång resa fylld med självrannsakan. För lyssnar man noggrant ges oerhört många goda råd kring hur man ska ta sig an framgångsrik trading, men det tar sin tid för konceptet bygger mycket på mindset och psykologi. Listan av gäster som deltagit i intervjuer över åren är näst intill oöverträffbar, och dekoreras bland annat med Daniel Kahneman, Mark Minervini och Jim Rodgers.

Prisrörelser leder

Som person är Michael Covel, i alla fall som publik figur, skoningslös vad gäller kritik mot uppenbara lögner kring utlovad avkastning eller förmåga att spå framtida marknadsrörelser. Istället bygger hans koncept på grundläggande principer om att man inte kan se in i framtiden, utan bara kan försöka vikta sannolikheten något till sin fördel. Trendföljande som investeringsstrategi innefattar i mångt och mycket att man som spekulant låter prisrörelser avgöra huruvida man ska köpa, behålla eller sälja en tillgång. Fokus riktas helt och hållet från det fundamentala som rör den tillgång man tittar på. Istället är det enda som betyder något, enligt Michael Covel, hur priset rör sig. Detta med tanken att priset visar vägen, och ändå allt som oftast ligger före nyhetsflödet.

Market Wizards

Covels bästsäljande bok Trend Following påminner en del om Mark Schwartz bok Market Wizards, där läsaren får en genomgång av framgångsrika traders och hur de gått tillväga. Här lyfts också fram långtgående argument och förklaringar kring varför klassisk analys inte fungerar, och flertalet delar av boken ägnas åt att klanka ned på bland annat Black & Scholes samt Long Term Capital Management och haveriet kring fonden. Covel är uppenbart cynisk och bitvis hyfsat mörk, väldigt rå i sin uppfattning och presentation av världen som vi känner den. Det kan därför ibland upplevas som övermäktigt och från tid till annan även tröttsamt. Men går man till djupet med varför han är så rå och självklar i sitt sätt att presentera idéer på, blir det uppenbart att det inte finns något alternativ för den som vill lyckas. Marknaden är skoningslös, långt mer än vad Covel någonsin kan vara, och alla tankar kring att försöka bemästra den, belönas alltsomoftast med hårda slag tillbaka. Covel banar då genom flertalet exempel våg för nya såväl som erfarna traders, som behöver upplysas eller påminnas om vilka principer som gör en till en framgångsrik trader och människa. Med grundtesen att ett lyckligt och bra liv levs bäst om man applicerar Trend Followings koncept och principer såväl på sitt liv som mot marknaden.

Psykologi och personlighet anpassad för framgångsrik trading

Ett längre kapitel ägnas åt psykologin kring trading, och hur man på lämpligt sätt klarar motgångar och medgångar. Podcasten löper mycket parallellt med de koncept som lyfts i boken – och i ett fantastiskt avsnitt pratar Covel om den klassiska dikten If av Rudyard Kipling, vars mening If you could meet with Triumph and Disaster dekorerar Centre Court på Wimbledon. Här talar Covel länge och väl om förmågan att hantera medgångar som motgångar och vice versa, för att inte dras med i hur det svänger på marknaderna utan istället kunna hålla huvudet kallt och fortsätta vänta på rätt lägen och prissignaler som berättar för dig vad du ska göra. Det handlar också om balans i livet och att inte dras med i för stora emotionella svängningar.

Många toasters

I boken Trend Following, som Ecoptimist starkt rekommenderar, gärna i kombination med några hundra avsnitt av Covels podcast, finns en uppsjö nytta att ta till sig. Du som läsare kommer inte få någon quick fix till hur du blir en vinnande trader, men tar du dig an grundprinciperna som presenteras finns otroligt mycket värde att hämta. Detta i Ecoptimists mening. Lyssna, läs och bilda en egen uppfattning kring en särdeles speciell karaktär.

 

mer om ämnet