Industri

ChromoGenics

2021-04-16

ChromoGenics erbjuder ett totalt fasadkoncept med smarta fönster. I detta ingår dynamiska glas med kontrollerbart värme- och ljusinsläpp, statiska glas i världsklass och designade solcellsfasader.

Bolagets unika elektrokroma teknologi ConverLight® ger ett hållbart solskydd för ökad inomhuskomfort och energieffektivitet. Produkterna inom smarta glas bidrar till fastigheters miljöcertifieringar då det behövs mindre uppvärmning och ventilation tack vare att glaset både stoppar värmeinstrålning och är isolerande.

Christian Berner Tech Trade

2021-04-15

Christian Bernerkoncernens verksamhet bedrivs decentraliserat i dotterbolag som tar affärsnära beslut. Christian Berners vision är att skapa innovativa tekniska lösningar för ett hållbart samhälle.

Det övergripande strategiska målet är lönsam och hållbar tillväxt som uppnås genom en strategi som fokuserar på värdeskapande för alla intressenter.

Gigger

2021-04-12

Gigger tillhandahåller en automatiserad plattform för bolag som vill kunna hyra in personal flexibelt, tidsbegränsat och till en låg avgift.

Bolaget drivs med målsättningen att göra det enkelt att vara och anlita en gigger/egenanställd på schyssta villkor. Plattformen är skapt för att göra det enkelt att som Gigger hitta och ta uppdrag, och samtidigt tillåta företag att optimera hanteringen av visstidspersonal och uppdragsanställda. 

Finepart

2021-02-23

Finepart är ett företag som utvecklar och säljer maskiner för tillverkning av komponenter med mycket hög precision. Bolaget har utvecklat en teknologi som baseras på traditionell vattenskärning där designen skalats ned till mikronivå, kallad mikrovattenskärning, vilket är en metod där fina sandkorn tillsätts till vattenstrålar med mycket högt vattentryck, och därigenom skapar tunna skärstrålar.

Enrad

2021-02-23

Enrad är en av Sveriges ledande utvecklare av kyl- och värmeanläggningar som använder naturliga köldmedier. Energilösningarna är fokuserade på applikationer inom fyra segment, butikskyla, komfortkyla, processkyla och värmepumpslösningar riktat mot livsmedelsbutiker, serverhallar och flerfamiljshus samt kommersiella fastigheter. Företaget utvecklar, tillverkar och säljer produkterna från sin anläggning i Borås. Enrad säljer sina produkter i Sverige, Norge och Finland.

Enrad AB är noterat på Spotlight Stock Market sedan 24/07 2017 under kortnamnet (ENRAD) och handlas via banker och fondkommissionärer.