torsdag 18 juli 2024
Informationen nedan presenteras av företaget
Enrad

Om Enrad

Enrad är en av Sveriges ledande utvecklare av kyl- och värmeanläggningar som använder naturliga köldmedier. Energilösningarna är fokuserade på applikationer inom fyra segment, butikskyla, komfortkyla, processkyla och värmepumpslösningar riktat mot livsmedelsbutiker, serverhallar och flerfamiljshus samt kommersiella fastigheter. Företaget utvecklar, tillverkar och säljer produkterna från sin anläggning i Borås. Enrad säljer sina produkter i Sverige, Norge och Finland.

Enrad AB är noterat på Spotlight Stock Market sedan 24/07 2017 under kortnamnet (ENRAD) och handlas via banker och fondkommissionärer.

P H1 H2

Mer om bolaget

Beskrivning av bransch

Enrad verkar i kyl- och värmepumpsbranschen. En bransch som växer i takt med att allt fler verksamheter behöver kyla och uppvärmning av olika slag.

Men nu står branschen inför en stor omställning. Tidigare har man använt så kallade f-gaser som köldmedium i kyl- eller värmepumpar. Men f-gaser har en starkt negativ påverkan på klimatet varför EU bestämt att de ska fasas ut.

EU:s så kallade f-gasförordning har haft stor påverkan på tillgången och priserna på f-gaser vilket gjort att många aktörer sökt sig efter andra alternativ.

Enrads teknik bygger på användandet av naturliga köldmedier som propan och propen. Sådana köldmedier påverkar inte klimatet negativt och har samtidigt hög verkningsgrad. Naturliga köldmedier har därför tagit allt större plats i branschen och bidragit till att Enrad fått en stark och intressant position på marknaden.

Användandet av naturliga köldmedier ses som en av de viktigaste åtgärderna för att bromsa klimatförändringarna enligt bland andra Project drawdown (drawdown.org)

Utöver det använder företaget ett avancerat styrsystem som optimerar driften för bästa möjliga effektivitet. Dessutom installeras kyl- och värmepumparna som moduler vilket gör dem väldigt platsbesparande.

I dagsläget säljer Enrad sina produkter i Sverige, Norge och Finland.

Framtid för Enrad

Om tre år har vi ambitionen att Enrad ska vara Sveriges främsta aktör inom naturliga köldmedier och har utökat sin verksamhet till flera europeiska länder. Vi är det självklara valet för alla verksamheter som tar sitt miljöarbete på allvar.

 

P H1 H2

Ordlista

Köldmedium
En energibärare som används för att transportera värme från en kallare plats till en varmare. Används i kylmaskiner och värmepumpar.
F-gaser
Fluorerade växthusgaser eller f-gaser är konstgjorda gaser som används i kylmaskiner och värmepumpar. F-gaser har i regel hög påverkan på klimatet varför de fasas ut enligt f-gasförordningen. Fler aktörer går därför över till naturliga köldmedier som exempelvis propan.
P H1 H2