torsdag 18 juli 2024
Informationen nedan presenteras av företaget
Christian Berner Tech Trade

Om Christian Berner Tech Trade

Christian Bernerkoncernens verksamhet bedrivs decentraliserat i dotterbolag som tar affärsnära beslut. Christian Berners vision är att skapa innovativa tekniska lösningar för ett hållbart samhälle.

Det övergripande strategiska målet är lönsam och hållbar tillväxt som uppnås genom en strategi som fokuserar på värdeskapande för alla intressenter.

P H1 H2

Mer om bolaget

Christian Berner Tech Trades roll är teknikhandel. Teknikhandelsbolag strukturerar försörjningskedjor och förenklar inköps- och försäljningsprocesser för både leverantörer och kunder.

För leverantörer är teknikhandelsbolag ett alternativ till en egen försäljningsorganisation. Ett partnerskap med Christian Berner är för många leverantörer det bästa och mest effektiva sättet att nå ut på marknaden.

För kunder tillför Christian Berner stora mervärden i form av teknisk kunskap, bearbetning, förädling av produkter, lagerhållning och service. Det skapar en stark position som strategisk partner.

Branschbeskrivning

Bolag med industriell teknikförsäljning samt egentillverkade produkter. Verksamheten är baserad på decentralisering av beslutsfattande och ansvar och präglas av entreprenörskap och teknisk nischkompetens. Riskspridning vad gäller kunder, leverantörer, branscher och geografiska marknader är viktigt och en betydande del av branschens tillväxt utgörs av företagsförvärv.

P H1 H2
P H1 H2