torsdag 18 juli 2024
Informationen nedan presenteras av företaget
Finepart

Om Finepart

Finepart är ett företag som utvecklar och säljer maskiner för tillverkning av komponenter med mycket hög precision. Bolaget har utvecklat en teknologi som baseras på traditionell vattenskärning där designen skalats ned till mikronivå, kallad mikrovattenskärning, vilket är en metod där fina sandkorn tillsätts till vattenstrålar med mycket högt vattentryck, och därigenom skapar tunna skärstrålar.

P H1 H2

Mer om bolaget

Beskrivning av bransch

Fineparts potentiella kunder verkar inom en mängd olika branscher och tillverkar olika typer av komponenter. Den gemensamma nämnaren är att kunderna bedriver tillverkning som kräver hög precision.

Mikrovattenskärning är ett nytt tillämpningsområde som öppnar upp för att använda vattenstråleteknik inom finmekaniska tillämpningar. För att geometrier i fina detaljer (komponenter i mikro- och meso-storlek) ska kunna skäras med högre precision, har skärsystemet miniatyriserats och optimerats för hög processprecision och minimal verktygsdiameter.

Beskrivning av verksamhet

Fineparts affärsmodell bygger på att sälja mikroskärsystem till potentiella kunder på världsmarknaden. I normalfallet begärs förskottsbetalning vilket ger ett neutralt kassaflöde. Kunden kan utöver Bolagets standardmaskiner även välja bland en mängd tillbehörssystem för utökad funktionalitet.

Då kunder ibland kräver funktioner som inte redan utvecklats, bistår Bolaget med produktutveckling. Kostnaden för detta utvecklingsarbete adderas på priset, samtidigt som Bolaget behåller äganderätten till den slutprodukt som utvecklingen resulterar i. Därmed utvecklar Finepart hela tiden mer funktionalitet som Bolaget kan erbjuda även till andra kunder. Dessa funktioner är normalt sett fullt bakåtkompatibla vilket ger möjlighet till uppgraderingar till befintliga kunder och därmed merförsäljning.

P H1 H2
P H1 H2