Energi

Energy Save

2021-10-19

Svenska ES Energy Save Holding AB utvecklar och erbjuder genom sitt europeiska distributionsnätverk kostnadseffektiva, smarta och flexibla produktkoncept baserade på värmepumpsteknik för maximal energieffektivisering inom villa- och fastighetssektorn.

Bolaget har mångårig erfarenhet av att utveckla värmepumpar för den nordiska marknaden, fler än 10 000 fastigheter har ett värmesystem från Energy Save installerat.

Eco Wave Power

2021-08-23

EWPG Holding AB (“Eco Wave Power”) är ett ledande teknikföretag för landbaserad vågenergi som har utvecklat en patenterad, smart och kostnadseffektiv teknik för att utvinna grön energi från havsvågor. Eco Wave Powers vision är att bidra till i kampen mot klimatförändringar genom att möjliggöra kommersiell energiproduktion från havets vågor.

Eco Wave Power-aktien (ECOWVE) handlas sedan 2019 på Nasdaq First North Growth Market.

Soltech Energy Sweden

2021-06-28

Soltech skapar hållbara energilösningar för framtiden. Soltechkoncernen är en helhetsleverantör som utvecklar, säljer, installerar och optimerar alltifrån tak och fasader med fullt integrerade solceller till laddstolpar och lagringslösningar och stora energisystem.

Genom att ta ansvar för hela värdekedjan, från utveckling till installation, kan vi förvandla alla former av fastigheter till effektiva energiproducenter. Vi verkar både mot privatpersoner, företag, industrier och samhällsutvecklare.

Clean Industry

2021-04-22

Industrial Solar GmbH är en nyckelfärdig leverantör för förnybara uppvärmnings- och kylningsprocesser inom industrin, som tillsammans med deras systerbolag SolarSpring GmbH, ägs 100% av Clean Industry Solutions Holding Europe AB.

Medan deras projekt för produktion av solprocessångaproducktion är en viktig förändring för industriell värmeförsörjning, har Industrial Solar kunnat använda specifika och skräddarsydda tekniker (som deras flaggskeppsprodukt, Fresnel Kollektor) för att tillhandahålla processvärme för flera industrisektorer, inklusive livsmedel & dryck till läkemedelsindustrin. Solar Springs är en marknadsledare inom membrandestillationsteknik, en teknik som har upprepade gånger identifierats som en energieffektiv metod för industriell vattenrening.