torsdag 18 juli 2024
Informationen nedan presenteras av företaget
Clean Industry

Om Clean Industry

Industrial Solar GmbH är en nyckelfärdig leverantör för förnybara uppvärmnings- och kylningsprocesser inom industrin, som tillsammans med deras systerbolag SolarSpring GmbH, ägs 100% av Clean Industry Solutions Holding Europe AB.

Medan deras projekt för produktion av solprocessångaproducktion är en viktig förändring för industriell värmeförsörjning, har Industrial Solar kunnat använda specifika och skräddarsydda tekniker (som deras flaggskeppsprodukt, Fresnel Kollektor) för att tillhandahålla processvärme för flera industrisektorer, inklusive livsmedel & dryck till läkemedelsindustrin. Solar Springs är en marknadsledare inom membrandestillationsteknik, en teknik som har upprepade gånger identifierats som en energieffektiv metod för industriell vattenrening.

P H1 H2

Mer om bolaget

Marknaden för Clean Industry

En tredjedel av den globala energikonsumptionen förbrukas av industrisektorn. 74% av energin som används i industrin, cirka 85EJ, är i form av värme som i nuläget kommer från fossila bränslen. Eftersom industrisektorn förväntas växa upp till 400% fram till 2050 kommer det att bli den sektor som släpper ut mest koldioxid. Industrisektorer som livsmedel, textil, kemikalier, massa och papper, och metallbearbetning är beroende på processuppvärmningslösningar som kräver stora mängder värme. Industrial Solar erbjuder en perfekt lösning med användningen av deras Fresnel Kollektorer, eftersom de kan ge effektiv och pålitlig processvärme upp till 400°C mellan 500kW och 30MW. Fresnel Kollektorn kan inte bara uppfylla företagens tekniska krav, men de minskar också driftskostnaderna genom att minska bränsleefterfrågan och befria företag från prisfluktuationer på fossila bränslen och tillhörande koldioxidskatt, vilket gör branschen mer konkurrenskraftig och hållbar. Dessa processer som är nämnts ovan är samtidigt de som har högst efterfrågan på industriell vattenbehandling – och därmed utsedda kunder till SolarSpring. Med värmen som tillhandahålls av Industrial Solar kan SolarSpring använda för deras membrandestillationsteknik, som kräver termisk energi vid temperaturer mellan 60–95°C. Tekniken ger inte bara återvinning av rent vatten, utan också återvinning av värdefulla resurser från avloppsvatten, vilket minskar både kostnader i vatten och råvaror och skapar en mer miljövänlig strategi för vattenrening och materialåtervinning.

Verksamhetsbeskrivning

Clean Industry Solutions erbjuder ett brett utbud av tjänster för att tillgodose denna marknad. Som nyckelfärdig leverantör fungerar de som huvudentreprenör som tar ansvar för hela projektcykeln från den första analysen till systemet är i drift och tillhandahåller även kundservice. Utöver detta ger de också omfattande samråd och konkreta råd för energiförsörjning, integration och implementering av energihanteringssystem. Som med fallet för de flesta förnybara energikällor, de låga priserna för fossila bränslen i flesta industrier skapar ett ofördelaktigt scenario med lång avkastning på investeringen, trots de extra fördelarna. I samarbete med partners har Clean Industry Solutions anpassat sin affärsmodell och erbjudit lösningar inom energi-som-tjänstavtal. Genom att etablera ett energitjänstföretag (ESCO) kan tekniker säljas enligt ett värmeköpsavtal (HPA), där intäkterna baseras på energibesparingarna i projektet. Detta hjälper till att minska den ekonomiska bördan för företag eftersom de varken bär investeringskostnaderna eller prestationsriskerna, utan bara betalar värmen som en tjänst istället, eftersom priset på solvärme är lägre än priset på fossila alternativ är projekten positiva från början.

I sammband med den växande industrimarknad och behovet för förnybara energikällor, så kommer arbetet för Clean Industry Solutions. Genom samarbete mellan deras två företag kan de minska vattenanvändningen i industrin, och erbjuda en grönare lösning för energianvändning inom industrin. Denna unika lösning har bidragit till Clean Indsutry Solutions förväntade tillväxtpotential i en mycket dynamisk marknad de kommande åren.

P H1 H2
P H1 H2