Small Cap Stockholm

Eniro

2021-08-17

Eniro-koncernens verksamhet bedrivs inom tre affärsområden. Affärsområdet Marketing Partner, som står för 70 procent av omsättningen, erbjuder lokala små och medelstora företag ett helhetserbjudande av digitala marknadsföringstjänster med hjälp av såväl externa partnerskap som våra egna lokala sökmotorer. Affärsområdet Voice erbjuder kundtjänst och svarsservice för större bolag i Norden samt nummerupplysningstjänster.

Affärsområdet Venture består av succéappen Eniro På Sjön och andra tillväxtinitiativ inom koncernen.

Ortivus

2021-06-29

Ortivus utvecklar MobiMed, medicintekniska lösningar för en tryggare och effektivare sjukvård.

Företaget grundades år 1985 och är idag en ledande leverantör av mobila digitala lösningar inom prehospitalvård för vårdgivare världen över.

Ortivus lösningar är baserade på långtgående expertis inom kardiologi samt decennier av utveckling tillsammans med sina användare. Företagets huvudkontor ligger i Danderyd utanför Stockholm men bolaget har sedan 1998 även ett helägt dotterbolag i Storbritannien.

Christian Berner Tech Trade

2021-04-15

Christian Bernerkoncernens verksamhet bedrivs decentraliserat i dotterbolag som tar affärsnära beslut. Christian Berners vision är att skapa innovativa tekniska lösningar för ett hållbart samhälle.

Det övergripande strategiska målet är lönsam och hållbar tillväxt som uppnås genom en strategi som fokuserar på värdeskapande för alla intressenter.