torsdag 18 juli 2024
Informationen nedan presenteras av företaget
Bransch:
Eniro

Om Eniro

Eniro-koncernens verksamhet bedrivs inom tre affärsområden. Affärsområdet Marketing Partner, som står för 70 procent av omsättningen, erbjuder lokala små och medelstora företag ett helhetserbjudande av digitala marknadsföringstjänster med hjälp av såväl externa partnerskap som våra egna lokala sökmotorer. Affärsområdet Voice erbjuder kundtjänst och svarsservice för större bolag i Norden samt nummerupplysningstjänster.

Affärsområdet Venture består av succéappen Eniro På Sjön och andra tillväxtinitiativ inom koncernen.

P H1 H2

Mer om bolaget

Eniros story

Eniros vision har alltid varit att hjälpa små och medelstora företag att synas. Idag i alla digitala marknadsföringskanaler och historiskt i telefonkatalogens gula sidor.

Den digitala transformationen har inneburit utmaningar för alla företag, inte minst på marknadsföringsområdet. Men även om teknik och plattformar är i ständig förändring är behovet av synlighet för att finnas detsamma. För oss har digitaliseringen inneburit en ökad konkurrens av globala jättar som Google och Facebook. Vi bestämde oss dock tidigt för att samarbeta vilket lett till att vi idag är den enda aktören som kan erbjuda våra kunder hela bredden av digitala marknadsföringskanaler i en “one stop shop”.

Att vi nått framgång i denna strategi är våra drygt 55 000 kunder i Norden ett tydligt kvitto på.

Idag är vi ett lönsamt SaaS-bolag inom MarTech-segmentet med en årlig omsättning på cirka 900 miljoner kronor, 600 anställda och huvudkontor i Stockholm.

Men vår förändringsresa fortsätter. Under 2020 koncentrerades produktportföljen avsevärt för att underlätta för en digital kundresa. Målet är även en helt digitaliserad kundanskaffning och en än mer automatiserad kundresa. Vi strävar också alltid mot att nå en ännu högre andel prenumerationsintäkter.

Marknaden för Eniros affärsområden

Marketing Partner

Affärsområde Marketing Partner är verksamt på den nordiska marknaden för digital marknadsföring. Under 2020 uppgick investeringarna i digital marknadsföring i Norden till cirka 4,7 miljarder euro. Den digitala marknadsföringen är det enda medieslag som har haft en tillväxt under pandemin. I Norden växte den med cirka 3 procent 2020. Eftersom övriga medieslag krympt under pandemin har den digitala marknadsföringen fått en starkare ställning och står nu för cirka två tredjedelar av de totala medieinvesteringarna.

Idag har Eniro Marketing Partner drygt 55 000 kunder, men potentialen är stor. I Norden finns cirka 1,2 miljoner små- och medelstora företag, och är en målgrupp i tillväxt.

Voice

Affärsområdet Voice omfattar contact center-verksamhet och nummerupplysning via samtal och SMS.

På den svenska marknaden för nummerupplysningar är Voice nummer ett och efter förvärvet av outsourcing-verksamheten från den finska teleoperatören Elisa 2018 är Voice näst störst på den finska contact center-marknaden. Idag har Voice drygt 500 kunder.

Trenden att lägga kundtjänst på en extern aktör har förstärkts på senare år och drivs av faktorer som lägre kostnader och högre flexibilitet. Mot bakgrund av att många stora bolag fortfarande bedriver den internt är potentialen stor.

Ambitionen är att växa contact center-affären genom ett utökat samarbete mellan den finska och svenska verksamheten och genom att fokusera på områden där positionen redan i dag är stark som energi, avfallshantering och logistik, men även att växa genom eventuella förvärv.

Venture

Affärsområdet Venture, som lanserades hösten 2020, har skapat en hemvist för bolagets utvecklingsprojekt i syfte att få ut ett högre kundvärde, hitta nya intäktsströmmar och testa nya idéer med en större flexibilitet. I det nya affärsområdet finns redan bolagets omtyckta app Eniro på sjön, som växte över 60 procent under 2020.

Framtiden för Eniro

“För mig som entreprenör är tillgångarna i ett bolag som Eniro med 55 000 kunder i Norden, över 75 procent repetitiva intäkter (ex Voice), starkt varumärke, bra lönsamhet, 200 miljoner kronor i kassan och 4,4 miljoner unika besökare på våra egna sajter varje vecka, enorma. Genom en enklare aktiestruktur, ökad transparens och en tydligare kommunikation är vi övertygade om att förståelsen och förtroendet för vår SaaS-affär kommer att öka och potentialen synliggöras”, säger Eniros vd Magdalena Bonde.

P H1 H2

Ordlista

SaaS – SaaS-bolag (Software as a Service) är verksamheter som använder mjukvara för att förse kunderna med en tjänst. Dessa bolag skapar, utvecklar, sköter driften av och uppdaterar produkten och för kunden är den tillgänglig från EN central plats (via en browser eller app, via desktop och eller mobil).

MarTech – står för Marketing Technology och är digitala verktyg för att planera, genomföra, hantera och utvärdera marknadsföringskampanjer.

P H1 H2