Röd torsdag på Index där OMXS30 går starkare än First North – Några aktier håller emot

Torsdagens handel blev ännu en dag där utvecklingen mellan OMXS30 och First North divergerade.
2021-05-06

Torsdagens handel blev ännu en dag där utvecklingen mellan OMXS30 och First North divergerade. Prisutvecklingen mellan de två skedde inte i enlighet med de förväntningar vi presenterade förra veckan. Tvärtom har OMXS30 gått starkare än First North. Här blir det viktigt att förhålla sig öppensinnad och låta priset vägleda, även om man tvingas revidera sin uppfattning emellanåt. Till skillnad från mycket annat ser vi idag hur guld och silver handlas starkt.

Idag kommer vi gå igenom följande:

 • Skillnaden mellan OMXS30 och First North (Value vs Growth).
 • En svårtydd rapportreaktion på ett bolag vi håller under bevakning.
 • En negativ rapportreaktion på ett bolag vi nämnde igår.
 • Guld och silver handlas starkt – Två bolag i sektorn som ligger intressant.
 • Tre grafer som ligger på intressanta nivåer trots svaghet på börser.

Viktig Information innan du läser vidare

Ingenting som presenteras nedan är köp- eller säljrekommendationer. Graferna, såväl som tankar, illustrerar endast våra subjektiva observationer.

Graferna representerar heller inte stängningspriser, varför priset kan ha förändrats.


Divergens som i dagsläget avviker från det vi trodde förra veckan

 • OMXS30

Indexet befinner sig återigen över EMA10 men har ändå en del overhead supply sedan tidigare dagars svaghet. Även om indexet är ned, visar det en väsentlig relativ styrka gentemot First North. Om detta är något bestående eller ej lämnar vi osagt.

Dagsgraf på OMXS30 – Bilden är klickbar

 • First North

Som grafen visar, spånade vi förra veckan kring en eventuell återgång till styrka för First North. I förrgår fick vi revidera denna vy då indexet plötsligt handlades ned. En nivå som vi då nämnde som intressant att hålla koll på var EMA50, igår klarade First North att hålla denna nivå men idag vände indexet ned under. Sammanfattningsvis ser vi en relativ svaghet på denna front i dagsläget och man får följa prisutvecklingen dag för dag och se hur det utvecklar sig.


Dagsgraf på First North – Bilden är klickbar

Två stycken olikartade rapportreaktioner

Vi har sedan tidigare en bevakning på detta bolag. I vår aktiespaning nämner vi att bolagets teknologi lämpar sig för en rad olika områden och skalbarheten är därför stor. Bolaget kom idag med sin Q1-rapport och de visade tillväxt i alla led. Rapportreaktion skedde i ljuset av hur First North handlades. Om vi betraktar reaktionen helt isolerat är det en tämligen neutral bild som ges. Om vi däremot beaktar det faktum att First North handlades väldigt svagt så visar Polygiene idag en stor relativ styrka gentemot sitt index.

Dagsgraf på Polygiene – Bilden är klickbar

 • Leovegas

Vi nämnde denna aktie igår då vi ansåg att grafen såg intressant ut vid den tidpunkten. Rapportreaktionen idag visar på två saker. Den ena är att rapporter kan förändra ett handelsmönster väldigt tvärt. Den andra är att rapportreaktionen vittnar om vilket utmanande klimat det är på börsen idag.

Dagsgraf på Leovegas – Bilden är klickbar

Guld och Silver visar avvikande styrka

 • Guld

Vi har de senaste tre veckorna nästan dagligen följt utvecklingen av denna råvara. Det som fångade vårt intresse var hur tillgångsslaget fullbordade en dubbelbotten och därefter vände upp. Sedan dess har den försökt bryta igenom EMA200, underifrån, vid ett flertal tillfällen. I skrivande stund ser det ut som att guldet till slut lyckas bryta upp med övertygelse. Om denna nya trend fortsätter, tror vi att det kan bli en råvara att räkna med och vi skruvar därför upp vår bevakning på intressanta guldaktier.

Dagsgraf på Guld – Bilden är klickbar

 • Argonaut Gold

Denna aktie har brutit sin nedåtgående trendlinje samt viktiga glidande medelvärden. I dagsläget anser vi att aktien befinner sig i en intressant range och om kursen fastnar omkring dessa nivåer i några veckor, kan det möjligen uppstå ett intressant läge.

Veckograf på Argonaut Gold – Bilden är klickbar

 • Silver Tiger Metals

Vi har tidigare nämnt denna graf som en att hålla koll på. I dagsläget ser vi hur kursen fastnat i en intressant range, samtidigt som EMA10 kommer ikapp. Om vi ser fortsatt sidledes rörelse kring dessa nivåer i några veckor till, kan möjligen ett intressant läge uppstå.

Veckograf på Silver Tiger Metals – Bilden är klickbar

Tre intressanta grafer som kan vara intressanta att hålla koll på

 • Bactiguard

Vi nämnde detta bolag i vår kvällsuppdatering från den 23/4. Vi skrev då att grafen såg intressant ut och att vi gärna hade sett ett antal veckor med sidledes rörelser. Detta har vi nu sett men ser gärna ytterligare några. En eventuell breakout ovanför nivån som är utritad skulle kunna vara intressant att hålla koll på.

Veckograf på Bactiguard – Bilden är klickbar

 • Next

Vi har tidigare nämnt denna graf och konstaterade då att EMA50 tidigare agerat stöd. I dagsläget ser kursen ut att fastna just på denna nivå. Om det blir en framgångsrik stud och aktien placerar sig i en bra range kan detta vara en aktie att hålla koll på framåt. Rapport kommer inom kort vilket kan förändra bilden radikalt.

Dagsgraf på Next – Bilden är klickbar

 • Coinshares

Vi nämnde denna aktie i fredags då vi tyckte att den lade sig i en intressant range. Nu ser vi hur kursen fastnat kring denna zon och att röda dagar handlas på lägre, fallande volym samtidigt som EMA10 kommer ikapp. Detta kan vara något att hålla koll på framåt.

Dagsgraf på Coinshares – Bilden är klickbar