Polygiene – Aktiespaning

Polygiene utvecklar och säljer lösningar som nästan helt och hållet inaktiverar virus, mikrober och odör på material.
2021-03-02

Polygiene utvecklar och säljer lösningar som nästan helt och hållet inaktiverar virus, mikrober och odör på material. Affärsmodellen bygger på partnerskap med materialtillverkare där Polygienes lösning blir en så kallad ”ingredient branding” som används och marknadsförs på materialet.

Lösningarna som Polygiene erbjuder är följande:

BIOSTATIC STAYS FRESH TECHNOLOGY
”Biostatic Stays Fresh” stoppar tillväxten av odörframkallande bakterier och svamp i textilier.

Svett, värme och fuktighet ger näring åt bakterier, denna behandling gör det omöjligt för dem att föröka sig. Resultatet blir att lösningen stoppar odören vid dess källa och att föremålen förblir fräscha.

ODOR CRUNCH STAYS FRESH TECHNOLOGY
”Odor Crunch” är en luktkontroll som är baserad på en sand- och vattenlösning.

Luktmolekylerna absorberas och lukt elimineras permanent. Tekniken absorberar bland annat matlukt och lukt från cigarettrök som annars sätter sig på kläder.

VIRALOFF® TEXTILE TREATMENT TECHNOLOGY
Polygiene ViralOff® är en märkesbehandling av textilier och andra produkter som inaktiverar över 99% av SARS-Cov-2 och övriga virus samt mikrober på två timmar.

Polygiene lanserade under Q4 sin vidareutvecklade version av ViralOff®, med livstids tvättbarhet av behandlade plagg med bibehållen effekt mot SARS-CoV-2 – en minskning av mer än 99 % av virus i materialet inom två timmar. Detta resulterar också i produkter som håller längre, vilket innebär en minskad miljöpåverkan.

ViralOff® har aktualiserats under Covid-19 pandemin men undersökningar visar att anti-virus och anti-bakteriella lösningar kommer bli det nya normala snarare än endast en tillfällig bekämpning av Covid-19.

Prenumerera på vårt kostnadsfria nyhetsbrev
Genom att använda detta formulär accepterar du att denna webbplats lagrar och bearbetar dina uppgifter.

Nytt förvärv öppnar för ytterligare affärsområden

  • Brittiska Addmaster Holdings Limited är sedan 8 januari 2021 ett helägt dotterföretag till Polygiene med specialistkunskaper inom antimikrobiell teknologi och hårda ytor. Företaget har en rad produkter för den här typen av applikationer, som återfinns i konsumentprodukter, offentliga utrymmen samt i sjukhusmiljöer och annat.

Vår uppfattning var att Polygiene redan innan förvärvet hade en mycket skalbar affärsmodell. Detta kan illustreras av bolagets bredd i sin kundbas där följande nyheter alla kommer från Q4 perioden eller efter:

  • Vid start under oktober började Polygiene® behandla Marks & Spencers kökshanddukar.
  • Tillsammans med Polygiene kommer BEDGEAR®, som är ledande inom bäddtextilier, lansera en ny Germ Shield® Protector behandlad med Polygienes antimikrobiella teknologi.
  • HSP Hanse Shopping, som bland annat säljer rengöringsmoppar, lanserar ett nytt sortiment av produkter, alla behandlade med Polygienes ViralOff®. Produkterna ska göras tillgängliga i över 50 000 butiker i Europa och 100 000 butiker i USA.
  • Det kanadensiska bolaget Stormtech kommer lansera ansiktsskydd med Polygienes ViralOff® i form av masker, tubhalsdukar och bandanas.
  • Itoki co., Ltd. utökar sitt partnerskap med Polygiene och släpper fem nya modeller av kontorsstolar med ViralOff.
  • Polygiene presenterade sin nya partner Inner Fashion från Thailand, en välkänd producent och distributör av herrunderkläder från varumärkena Pierre Cardin och Valentino Rudy. Lanseringen kommer att innehålla flera modeller behandlade med Polygiene Stays Fresh teknologi med en årlig prognos på 300 000 produkter. Dessutom planeras en lansering av ansiktsmasker för Pierre Cardin med Polygiene ViralOff i december.
  • Body Doctor är specialiserade på ögonvård och ögonhygien, och har förändrat marknaden genom sitt samarbete med Polygiene. De bryter ny mark inom segmentet genom att erbjuda Sterileyes® ögonkompresser med antibakteriellt tyg – en mycket viktig funktion för produkter som används nära och runt ögat. Dessutom kommer Body Doctor att erbjuda sina AB+ ansiktsmasker med Polygiene ViralOff antimikrobiell teknik, från och med december 2020.
  • 26 januari, lanserar Casall i samarbete med Polygiene en helt unik träningshandske behandlad med Polygiene ViralOff®-teknik.

Här ser vi exempel på hur Polygienes lösningar används för bäddtextilier, rengöringsmoppar, masker, tubhalsdukar, bandanas, kontorsstolar, herrunderkläder, ögonkompresser och träningshandskar.

Genom förvärvet möjliggörs ny kundbearbetning där lösningar kan användas på hårda material. Addmasters produkter kan bland annat användas på plast och papper, de har en stor bredd i sin kundbas såsom livsmedels- och dryckesindustrin, såväl som rörledningar, filtrering och personvård.

Ett exempel på hur nya möjligheter därmed skapas är att Polygiene i januari meddelade att dotterföretaget Addmaster och CAT® lanserar den första helt antimikrobiella mobiltelefonen.

Vi såg som sagt en mycket skalbar affärsmodell redan innan förvärvet, efter förvärvet ter sig affärsmodellens skalbarhet snarare som tämligen gränslös. Om vi tar oss friheten att spåna helt fritt kan vi se en framtid där Polygienes lösningar exempelvis finns på:

  • tyg- såväl som plaststolar i kommunaltrafiken, tangentbord, musar och kontorsstolar på kontor, soffor fåtöljer och stolar i hemmet, kläder, skor, masker, handskar, mobiltelefoner, disktrasor, bara för att nämna några.

Eftersom lösningarna minskar risken för sjukdomar håller vi det inte som osannolikt att staten såväl som företag intresserar sig och vill minska virus- och bakteriespridning genom Polygienes lösningar.

Därutöver tror vi att intresset från konsumenter kommer växa i takt med att kännedomen om fördelarna uppdagas och får spridning. Dels är det väldigt positivt både för miljön och privatekonomin att minska behovet av antalet tvätt tillfällen men det blir även en fråga om hållbarhet i själva klädesplaggen. Kläder som tvättas mindre håller också längre, även detta gynnar miljön såväl som privatekonomin.

Eftersom Polygiene genom sitt egna erbjudande och tack vare det nya förvärvet av Addmaster numera kan erbjuda en helhetslösning åt kunden finns det även ett stort utrymme för merförsäljning hos varandras kunder. Polygiene och dotterbolaget kommer kunna erbjuda nya möjligheter till innevarande kunder som både producerar mjuka såväl som hårda produkter.

Lägg därtill det faktum att Polygiene och Addmaster har en väldigt stor referensbas av kunder, som hela tiden växer, så har vi också aspekten av minskad tid till ny kundbearbetning. Det blir på marginalen hela tiden enklare att attrahera nya kunder i takt med en växande referensbas som Polygiene kan visa upp.

Bara under Q4 signades 29 nya partnerskapsavtal, under hela 2020 har 100 nya partnerskapsavtal ingåtts där omkring hälften redan börjat lägga ordrar.

Förvärvet av Addmaster finansierades framförallt genom en nyemission där omkring 280 mkr erhölls, nyemissionen innebär en ökning av antalet aktier från 20.52m till cirka 35.34m.

Proforma, med det nya förvärvet inräknat, levererade Polygiene en nettoomsättning om 61.2 Mkr, detta kan jämföras med Q4 2019 då Polygiene hade en nettoomsättning om 19 mkr och innebär en tillväxt om 222%. Om vi räknar med den nya utspädningen blir det istället en nettoomsättningstillväxt per aktie om cirka 86% per aktie, vilket fortfarande är en stark och imponerande tillväxt.

Proforma levererade Polygiene under Q4 ett rörelseresultat om 9.4 mkr, exklusive förvärvskostnader. Vidare levererade Polygiene, återigen Proforma, en vinst per aktie om 0.13kr jämfört med -0.09kr som levererade 2019.

VD, Ulrika Björk, uttalade sig i Q4-rapporten om hur Polygiene inte förväntar sig en minskad efterfrågan på ViralOff® efter det att människor har vaccinerats för Covid-19. Tvärtom menar hon att viruset har ökat medvetandet om hygien och renlighet vilket väntas bidra till en långsiktig efterfrågan på Polygienes lösningar. Dessutom väntas klädförsäljningen växa 2021 jämfört med 2020 när världen öppnar upp vilket i högre utsträckning återigen aktualiserar Polygienes lösning på kläder som minskar svettlukt.

Ulrika Björk avslutade VD-ordet med att sammanfatta det vi argumenterat för i denna text: ”I vår kommande kvartalsrapport kommer ni att se vad vi håller på att skapa, ett företag med kraftig tillväxt och hög lönsamhet.”

Detta uttalande backar hon upp med egna köp i aktien, på öppna marknaden, vid olika tillfällen sedan juni, som vi totalt sett får ihop till 13 400 aktier. Därutöver har två styrelseledamöter köpt aktier under december och januari till nära dagens pris på aktien vilket alltid skänker ett signalvärde om ledningens tro på bolaget.

Tekniskt:

Här ser vi ganska tydligt på veckografen hur kursen befinner sig i en konsolideringsfas. Ett tänkbart scenario vi har ritat ut, som skulle ligga i linje med det vi vill se, är hur volatiliteten i konsolideringen fortsätter minska med mindre och mindre skillnad mellan high-low innan den bryter upp till ny all-time-high. Det är även möjligt att ett långsiktigt medelvärde såsom EMA50 (den blå linjen som pilen pekar på) måste komma ikapp kursen efter vårens och sommarens snabba uppgång. Båda scenarier är såklart avhängiga börsutvecklingen i övrigt. Oavsett hur kursen rör sig i närtid kommer vi hålla noggrann koll på denna, enligt vår mening, spännande aktie.

mer om ämnet