Råvaror

Biofrigas

2021-08-11

Biofrigas grundades 2012 och har utvecklat en småskalig produktionsanläggning för flytande biogas, kallad CryoSep. CryoSep ger ekonomiska möjligheter att producera ett etablerat och klimatsmart bränsle, flytande biogas (LBG), även för mindre verksamheter, något som tidigare enbart varit tillgängligt för större verksamheter. Småskalig produktion av flytande biogas passar för användning inom till exempel lantbruk samt i mindre reningsverk och industri. Biofrigas är noterat på Spotlight Stock Market.

Nordic Iron Ore

2021-07-05

Gruvutvecklingsbolaget Nordic Iron Ore ska återuppta gruvdriften vid Ludvika gruvor som är ett samlingsnamn för fyndigheterna i Blötberget, Väsmanfältet och Håksberg i södra Dalarna. Målet är att bygga en toppmodern, miljövänlig gruva som använder eldrift i största möjliga utsträckning. En viktig milstolpe som har uppnåtts är den optimeringsstudie som genomfördes för Blötberget och som visade på god lönsamhet. Bolagets marknad är global och efterfrågan på den sorts järnmalm, högvärdigt järnmalmskoncentrat, som bolaget ska producera är god, samtidigt som den handlas till ett högre pris än den malm som utgör merparten av vad som handlas på världsmarknaden.

Eurobattery Minerals

2021-03-15

Eurobattery Minerals (Nordic Growth Market: “BAT”) är grunden i värdekedjan för batteriproduktion. Som ett gruvföretag utforskar och utvecklar företaget flera nickel-kobolt-koppar-projekt i Europa för att leverera batterimineraler som är avgörande för den växande marknaden för elbilar.

Bolaget fokuserar på att prospektera och utveckla flera nickel-, kobolt- och kopparprojekt i Europa med målet att förse den växande elbilsbranschen med spårbara och etiskt utvunna mineraler. Grunden för Eurobattery Minerals affärsmodell är ansvarsfull och hållbar gruvdrift.