Blandade rapportreaktioner under torsdagen – Samtidigt får oljebolag ett lyft

Både gårdagens- och torsdagens handel präglas av spretiga budskap där en del rapporter tas emot genom att aktien bryter ned från viktiga nivåer på hög volym.
2021-04-29

Både gårdagens- och torsdagens handel präglas av spretiga budskap där en del rapporter tas emot genom att aktien bryter ned från viktiga nivåer på hög volym. Det är ofta bolag som gått otroligt starkt, vars kursrörelse sannolikt redan prissatt mycket goda resultat. Å andra sidan ser vi ett antal aktier, som också gått bra under 2021, vars rapporter däremot tas emot väl av marknaden.

Parallellt med detta ser vi hur den amerikanska 10-årsräntan, OMXS30, First North, olja, guld och krypto ger blandade signaler. Det finns med andra ord en hel del rörelser att titta närmare på idag.


Viktig Information innan du läser vidare

Ingenting som presenteras nedan är köp- eller säljrekommendationer. Graferna, såväl som tankar, illustrerar endast våra subjektiva observationer.


US10Y

Den amerikanska 10-årsräntan – som vi belyst en del om under våra uppdateringar – handlas på veckografen, precis under EMA200, efter att tidigare ha studsat på EMA10. Räntans breakout från EMA50, på veckografen, sammanföll med breakouts i ”värdeaktier”.

Implikationerna av ett eventuellt nytt utbrott är svåra att uttala sig om. I teorin bör en sådan rörelse vara positiv för banker (Value), vars rapportreaktioner tycks glädja marknaden. Samtidigt ser vi, lite längre ned i denna artikel, hur First North Index (Growth) börjar se mer och mer konstruktiv ut. De kommande veckorna blir helt klart intressanta då det ser ut som att många aktier, sektorer och tillgångsslag kommer välja riktning.

Veckograf på US10Y

 • OMXS30

Indexet har som bekant gått väldigt starkt under 2021, indexets uppgång inleddes samtidigt som 10-årsräntan i USA bröt upp. Indexet testade nyligen ett nyskapat overhead supply och misslyckades med detta test. Det återstår att se om OMXS30 klarar att hålla sig ovanför, relativt viktiga EMA20.

Dagsgraf på OMXS30

 • First North

Detta index, som i högre utsträckning kan betraktas som ”growth”, fortsätter att se ut som att det jobbar av sig tidigare skapat overhead supply. Det är för tidigt att säga men i skrivande stund ser det mer och mer ut som att en rotation tillbaks till ”growth” kan komma att äga rum framåt. Huruvida en sådan eventuell rotation är beroende av att 10års räntan faller ned lämnar vi osagt.

Dagsgraf på First North

 • Guld

Vi har under ett antal tidigare uppdateringar talat ganska väl om guld och dess rörelse på sistone. Gulds värsta fiende tenderar att vara en stigande amerikansk 10-årsräntan. Denna historiska tendens har bekräftats sedan 2021 års inledning. I närtid såg vi på dagsgrafen hur guldet testade EMA200 underifrån men misslyckades. Dagens svaga handel sker i ljuset av 10-årsräntans positiva handel. Som vi nämnt ovan kan det hända att riktning väljs, för båda tillgångsslagen, inom en relativt snar framtid. I dagsläget förhåller vi oss helt neutrala och fortsätter följa rörelserna dag för dag.

Dagsgraf på Guld

Vi hade under tidigare uppdateringar lyft fram oljan och dess fallande volatilitet som ett intressant mönster att hålla koll på. Under torsdagens handel bryter oljan, i skrivande stund, upp från en kortsiktigt skapad range. Denna rörelse föranleder den styrka vi ser i en del oljebolag under torsdagshandeln.

Dagsgraf på Olja

 • Lundin Energy

Aktien hittar stöd på EMA50 och bryter idag en kortsiktig range. Det finns fortfarade overhead supply kvar men dagens handel är ett steg i rätt riktning för en eventuell breakout.

Dagsgraf på Lundin Energy

 • Baytex Energy

Detta bolag har vi lyft fram under tidigare uppdateringar om energirelaterade aktier, aktien testade EMA50 på en tydligt fallande volatilitet och volym. Redan igår hittade aktien styrka genom en stark studs.

Dagsgraf på Baytex Energy

 • Callum Petroleum

Denna har sedan tidigare handlats väldigt likt Baytex Energy och detta mönster ser ut att fortsätta. Aktien handlas i dagsläget i toppen av sin range, efter att ha studsat på EMA50.

Dagsgraf på Callum Petroleum

 • OKEA

Det norska oljebolaget, vars aktie vi tidigare nämnt i en teknisk setup, ser mer och mer intressant ut. Aktien befinner sig återigen ovanför viktiga glidande medelvärden. Det återstår att se om den kan hitta nödvändig kraft för en eventuell breakout ur sin relativt tydligt definierade range.

Dagsgraf på Okea

Kryptovalutors divergens fortsätter

Som vi nämnt tidigare har de senaste dagarnas handel mellan Bitcoin och Ethereum skiljt sig åt på ett påtagligt sätt. Om detta beror av en starkare fundamenta i det ena tillgångsslaget än det andra, har vi inte tillräcklig kunskap kring för att uttala oss. Men rörelserna skiljer sig åt och detta kan vara något att fortsatt hålla koll på framåt. Våra egen strategi föredrar relativ styrka framför relativ svaghet.

 • Bitcoin

Dagsgraf på Bitcoin

 • Ethereum

Dagsgraf på Ethereum

Svaga kursreaktioner på rapporter som slog analytikerestimat

Många bolag på Large Cap, Mid Cap och First North, som tidigare gått starkt under 2021, har i närtid kommit med rapporter som inte premierats av marknaden. Många av de bolag som fått negativa kursreaktioner på sina rapporter, har utöver en fin resa under 2021 visat avtagande momentum i sina trender inför rapporten. Detta är i sig inget definitivt skäl till att sälja innan en rapport men det kan utgöra en varningsflagga. Nedan presenteras ett brett urval av aktier som alla, slog sina analytikerestimat men trots det, handlats negativt efter sin rapport:

 • Kindred

Dagsgraf på Kindred

 • Assa Abloy

Dagsgraf på Atlas Copco

 • Electrolux

Dagsgraf på Electrolux

 • Husqvarna

Dagsgraf på Husqvarna

 • Bambuser

Dagsgraf på Bambuser

 • Sinch

Dagsgraf på Sinch

 • SSAB

Dagsgraf på SSAB

 • Swedbank

Dagsgraf på Swedbank

Om vi fortsätter där sista grafen avslutar det så premieras övriga bankers rapporter

 • Nordea

Här ser vi ett exempel på varför negativ divergens mellan pris och RSI inte kan analyseras i total isolation. Nordea handlades, likt många andra aktier, med en negativ divergens. Men i detta fall tas istället rapporten emot väl av marknaden. Banksektorn, bortsett från Swedbank, fortsätter med andra ord visa styrka. Likt resonemanget om guld är det svårt att uttala sig om rörelserna är avhängiga den amerikanska 10-årsräntan. De kommande veckorna kanske ger ett svar på detta.

Dagsgraf på Nordea

 • Deutsche Bank

Vi argumenterade i vår dagliga uppdatering från den 15 april för att bolagets fundamenta såväl som aktiens rörelse såg ut som att den var redo att bryta EMA200 på veckografen. Aktien handlas i dagsläget ovanför detta långtgående motstånd. Om detta är en inledning på en större resa återstår att se men grafen ser, enligt vår mening, ut att lämna utrymme för ett sådant utfall.

Veckograf på Deutsche Bank

Fyra bolag som handlas i en intressant range

 • Boliden

Dagsgraf på Boliden

 • Renewcell

Aktien bryter idag upp och ligger lite grann i linje med det vi uttryckte kring First North och en eventuell återgång till högre värderade “Growth” aktier. Det är tidigt att säga men rörelsen kan vara intressant att följa framåt.

Dagsgraf på Renewcell

Bolaget släppte idag sin Q1-rapport och levererade omsättningstillväxt för det 26:e kvartalet i rad YoY. Bolagets kärnaffär fortsätter leverera samtidigt som kringliggande områden delvis påverkas negativt av pandemin. Läs gärna artikeln om du finner bolaget såväl som grafen intressant.

Veckograf på Genovis

Vi skrev idag om att bolaget kommunicerar att de samarbetar med ECB om att ta fram ett nytt Quiz för sitt ”Nya Quizkampen”. Bolaget har funnits på vår radar ett tag då både fundamentan och grafens rörelser väcker vårt intresse. Aktien handlas på låg volatilitet och fallande volym, precis vid sitt all time high som sattes då aktien noterades för ett antal år sedan.

Veckograf på Mag Interactive

Slutligen kan vi rekommendera intresserade läsare att ta del av vår intervju med Ortivus VD Reidar Gårdebäck. Bolaget har mycket spännande framför sig och intervjun skänker en god förståelse för bolagets verksamhet och framtid.