Plejd – Smart belysning med tillväxt i Norden

Bolaget har sedan sin start levererat en enorm tillväxt.
2020-09-29

Plejd är ett svenskt bolag som säljer smart belysning till konsumenter och företag. Belysningen är trådlös vilket gör den väsentligt enklare att montera jämfört med belysning som kräver tidskrävande kabeldragning.


Detta är en kortfattad analys av bolaget Plejd. Artikeln bygger på information hämtad från bolagets hemsida, samt egna tankar. Detta är inte en köprekommendation. 


Enorm tillväxt

Bolaget har sedan sin start levererat en enorm tillväxt. Som ett kvitto på Plejds framgång har kursen gått upp med 582% sedan notering. Det är därför enkelt att anta att Plejd redan är ett missat tåg, men vi argumenterar för att så inte är fallet.

Merförsäljning till befintliga kunder

Den största fördelen med Plejd är att de inte bara säljer enskilda lampor utan hela system. Belysningen integreras vilket skapar en stor benägenhet hos kunden att utöka belysningen till fler rum eller fasader. När kunden väl tagit steget att testa belysningen på ett ställe och fått upp ögonen för dess fördelar, skapas ett mervärde genom att installera fler.

Detta förklarar varför närmare 80% av alla installationer kommer från återkommande kunder. Denna siffra är helt enastående sett till att Plejd givetvis även växer genom nykunder.

Inlåsningseffekt

Det faktum att systemet är så pass lätt att montera för elektriker gör det desto enklare att ta steget och fortsätta köpa Plejd-belysning. Precis som Apple låser fast sina kunder genom att integrera varje enhet till ett större system där telefonen, datorn, hörlurar och Apple TV alla blir sammansvetsade, kan man argumentera för att Plejds belysningssystem på ett liknande sätt skapar större mervärde ju mer man köper.


Leaders are readers

Vi har skrivit en uppsjö recensioner om de bästa tradingböckerna, som på olika sätt lyfter fram hur man blir en vinnande trader. En bok som är lämplig att ta upp i samband med Plejd är One up on Wall Street av Peter Lynch.

Här går förvaltaren igenom hur han tjänat sin förmögenhet. Bland annat fokuserar han på sånt han förstår, och kan relatera till. Därför blir det intressant i relation till Plejd, vars tillväxt nog alla kan förstå sig på. Värdet av produkten och påverkan på miljön är uppenbar för många, och det är inte omöjligt att aktieägare också är konsumenter i Plejd.


Google Home

Nu har Plejds system dessutom integrerats med Google Home. Detta validerar dels Plejds teknologi men blir också en påminnelse om hur skalbart systemet kan bli. Kan Plejds system integreras med Google Home finns det anledning att spekulera kring vilka fler system som kan integreras för att förenkla kundens vardag ytterligare.Röststyrning

Plejd erbjuder genom sin applikation sina kunder att reglera belysningen precis som de önskar. Att kunna styra belysningen i hela huset genom ett knapptryck, eller numera även genom röststyrning, förenklar folks vardag. All form av förenkling som dessutom är relativt billig tenderar att tilltala varje människa.

Skalbar affärsmodell

Denna affärsmodell med smart belysning till ett överkomligt pris gör att Plejds affärsmodell blir oerhört skalbar. Bolaget finns redan i Sverige och Norge men nu tänker de ta klivet utanför Norden in i Nederländerna. Det är svårt att bli övertygad om varför de inte skulle lyckas lika väl där som här i norden. Det simpla men ändå så överlägsna i ”förenkling av vardagen till ett överkomligt pris” kommer sannolikt ha slagkraft på fler marknader.

Tillväxt i siffror

Mellan 2017–2019 levererade Plejd en omsättningstillväxt om 175%. Under 2020 levererade de 24% tillväxt per aktie och utöver detta nådde de dessutom lönsamhet med en rörelsemarginal per aktie om 5,7% under Q1 och 13% under Q2. Den stegrande lönsamheten nåddes trots det faktum att bolaget explicit kommunicerar ut att tillväxt prioriteras framför lönsamhet i närtid.

Plejd säger själva att lönsamheten delvis är en produkt av en optimerad produktion.

Återkommande kunder

Eftersom 80% av alla belysningsinstallationer kommer från återkommande kunder kan man lätt dra slutsatsen att marknadsföringsutgifter bör gå ned per kund över tiden. Detta kanske kan tjäna som en annan förklaring till de senaste förbättringarna av marginaler.

Tillväxt prioriterad

Samtidigt ska det poängteras att de är tydliga med att lönsamheten kan skifta från kvartal till kvartal eftersom tillväxten är första prioritet. Vinsten ska därför snarare betraktas som en indikation om vad som kan lura runt hörnet den dagen Plejd faktiskt väljer att fokusera mer på lönsamheten.

Mot nya marknader

Plejd expanderar nu utomlands i ett läge där de lärt sig vad som fungerar och vad som inte fungerar, med en optimerad produktionskedja och med nya ständiga framgångar på sina nylanserade produkter. Detta pekar på att framgångssagan kan fortsätta på nya marknader, samtidigt som merförsäljning kan fortsätta växa här i Sverige.

Detta för oss till slutsatsen att Plejds värdering med ett P/S tal om 5,5 snarare är billigt än dyrt. Värderingen baseras på försäljningssiffror som hittills bara kommit från Norden.

Lyckas de väl utomlands finns det anledningar att tro att Plejd kan dubbla sin omsättning inom en relativt snar framtid.

Väl finansierat

Eftersom bolaget tog in 40 miljoner kronor i en nyemission under 2019 samtidigt som de levererat positivt kassaflöde under första halvan av 2020 kan de stoltsera med en kassa om 47.5 miljoner. De har dessutom en väldigt begränsad skuldsättning. Det talar för att de, åtminstone i närtid, bör kunna finansiera sin tillväxt själva eller alternativt genom att öka sin skuldsättning.

Det minskar risken för aktieutspädning den närmaste tiden vilket sätter en stor kvalitetsstämpel på bolaget.

Insider och institutionellt ägande

Slutligen kan vi avsluta med att kommentera två ytterligare tilltalande faktorer. Dels är den effektiva floaten, räknat efter institutioner och insiderpersoners innehav, endast 5 miljoner aktier. Med andra ord finns det utrymme för ett scenario där många tvingas konkurrera om få aktier.

Dessutom äger VDn Babak Esfahani 3,93% av floaten vilket bekräftar hans tro på bolagets framtid.

Uppdatering

Läs även vår uppdatering om Plejd, där vi kommenterar utvecklingen, senaste händelser och bolagets senaste presenterade rapport.