Nyemission

En nyemission innebär att ett aktiebolag skapar fler aktier för att sälja till allmänheten eller befintliga aktieägare.
2019-10-30

En nyemission innebär att ett aktiebolag skapar fler aktier för att sälja till allmänheten eller befintliga aktieägare. Ett bolag genomför en nyemission i syfte att få in nytt kapital. I denna artikel går vi kortfattat igenom vad en nyemission är, hur det fungerar och vad som är viktigt att tänka på.

Vad är en nyemission?

I ett aktiebolag finns ett visst antal aktier. Antalet aktier och värdet på dessa varierar från bolag till bolag. För publika bolag bestäms värdet av marknaden, alltså av köpare och säljare.

När ett aktiebolag noteras på börsen sätts en noteringskurs, alltså ett rekommenderat pris från de banker som hjälper till med noteringen. Därefter handlas aktien fritt på marknaden och priset sätts av allmänheten som deltar i handeln.

När ett bolag behöver fylla på i kassan, och få in mer pengar, finns det olika alternativ att ta till. Man kan utfärda obligationer, låna av banken eller emittera nya aktier.

När man emitterar nya aktier görs detta genom en nyemission, och innebär att bolaget skapar nya aktier som sedan säljs till marknaden eller till en specifik grupp investerare. Om nyemissionen är ämnad att enbart tillfalla en specifik grupp investerare kallas det i så fall för en riktad nyemission. Annars finns möjligheten för allmänheten att teckna aktier i bolaget, och genom nyemissionen bli aktieägare och alltså delägare i bolaget.

En nyemission kan göras av diverse anledningar, bland annat för att bolaget ska förvärva ett annat bolag, investera i nytt material och ibland bara för att överleva.

Vad betyder utspädning?

Vid en nyemission uppstår utspädning. Det innebär att befintliga aktieägare kommer att se en värdeminskning av sina aktier för att de späds ut med de nyskapade aktierna. Man kan generellt sett delta i en nyemission om man är befintlig aktieägare, och se till att ens ägarandel inte späds ut. Det krävs dock i så fall att man deltar i nyemissionen och köper en andel av de nya aktierna.

Ett simpelt exempel:

Jurgen äger 100 aktier i bolaget Utspädning AB, totalt sett finns 1000 aktier i bolaget, Jurgen äger alltså 10% av bolaget. Han är nöjd med det. En dag bestämmer sig Utspädning AB för att emittera 1000 nya aktier, men Jurgen är pank och kan inte delta i emissionen. Den nya emissionen fulltecknas och Jurgen äger numera 100 av 2000 aktier i bolaget. Hans ägarandel har alltså minskat från 10% till 5%.

Olika typer av nyemissioner

Det finns flertalet olika typer av nyemissioner, bland annat med eller utan företrädesrätt. Vi kan också se riktade nyemissioner som enbart öppnar för en specifik grupp investerare.

Med företrädesrätt – teckningsrätter (TR)

Som aktieägare i ett bolag som skall genomföra en nyemission med företrädesrätt, får man på avstämningsdagen automatiskt teckningsrätter inbokade på sitt aktiekonto. Dessa ger en rätt att teckna nya aktier i bolaget.

Teckningsrätter går även att köpa på marknaden, och ger också företrädesrätt i emissionen. Vill man delta i nyemissionen krävs att man tar ställning till det erbjudande man fått av sin bank eller mäklare. Vill man däremot inte delta behöver man sälja av sina teckningsrätter innan sista handelsdag för att dessa inte ska bli värdelösa. Det går bra att utnyttja enbart en del av de tilldelade teckningsrätterna man fått, för att sedan sälja resten.

Tecknade teckningsrätter omvandlas vartefter till betald tecknad aktie, som vartefter omvandlas till vanliga aktier.

Nyemission utan företrädesrätt

Finns inga teckningsrätter kan man som aspirerande aktieägare höra av sig till sin bank eller mäklare för att teckna aktier utan företräde.

Apportemission

En apportemission innebär att man som deltagare i nyemissionen betalar för sina aktier med något annat än pengar. Den egendom man betalar med kallas för apportegendom, och kan vara tillgångar som aktier, fastigheter, maskiner eller patent.