Float – antalet aktier

I våra artiklar och analyser av bolag skriver vi ofta om float, då detta är något av stort värde när vi analyserar en aktie eller ett bolag.
2019-11-12

I våra artiklar och analyser av bolag skriver vi ofta om float, då detta är något av stort värde när vi analyserar en aktie eller ett bolag. Float är aktiestocken, alltså hur många aktier som finns tillgängliga på marknaden. Man pratar om effektiv float och total float, där den effektiva floaten är aktier som finns tillgängliga för investerare och den totala floaten är totala antalet aktier som bolaget emitterat.


Skillnaden utgörs av att vissa investerare förväntas sitta kvar på sina innehav, och begränsar därför den effektiva floaten. Har vi ett bolag som har t.ex. ett insiderägande om 20% och ett institutionellt ägande om 30% kan man säga att den effektiva floaten är 50%. Alltså den totala floaten minus insiderägande och institutionellt ägande, detta då dessa investerare förväntas sitta kvar på sitt ägandeskap och därför är deras aktier inte en del av den effektiva floaten.

Som med allt i ekonomi styrs priset av utbud och efterfrågan, och vi är såklart ute efter aktier som kan gå upp mycket i pris. För att något ska gå upp mycket i pris krävs att utbudet av aktier är lägre än efterfrågan från marknaden. Vi är därför specifikt ute efter bolag med en låg float, där ett stort antal köpare kan konkurrera om att få köpa ett lågt antal tillgängliga aktier.