Plejd – Uppdatering och kommentar till Q3

Kortare uppdatering om Plejd som visar fortsatt väldigt stark tillväxt.
2020-10-20

Den 29/9 skrev vi en artikel om Plejd. I den argumenterade vi för att tillväxten skulle fortsätta och att värderingen motiverade fortsatt kursstegring. Denna slutsats drog vi baserat på Plejds skalbarhet och det faktum att de expanderar utanför Norden. Sedan dess har två spännande händelser ägt rum:

Händelser och kommunikation

  • Den 7/10 kommunicerade bolaget ut att de lanserat sina första produkter i Nederländerna och att resten av sortimentet successivt kommer lanseras under det kommande kvartalet.
  • Den 16/10 släppte de en oerhört stark Q3 rapport.

Tillväxt under Q3

Q3 rapporten som normalt sett är det säsongsmässigt svagaste, visade tillväxt både i top och bottom line:

  • Nettoomsättningen såväl som nettoomsättningen per aktie ökade med 103%.
  • Bruttomarginalen ökade till 58% från tidigare 48%.
  • EBITDA per aktie uppgick till 0.72kr att jämföra med Q3 2019 om -0.41kr. Det var det fjärde kvartalet i rad med lönsamhet på denna rad.
  • Vinst per aktie uppgick till 0.3kr jämfört med -0.65kr under Q3 2019. Det var likaså här det fjärde kvartalet i rad med lönsamhet, detta trots att Plejd tidigare kommunicerat ut att de inte prioriterar vinsten i dagsläget.

Det som enligt vår mening framförallt stack ut från Q3 rapporten var följande:

”Bolaget ser en tydlig ökning av installationer i Norge i samband med lanseringen av de viktiga produkterna specifika för den norska marknaden.”

Och som kommentar till händelser efter kvartalet:

”Installationer i Norge fortsätter även efter kvartalets slut att öka kraftigt.”

Fortsatt expansion

Framgångarna på den norska marknaden förvånar inte Plejd-kännare men det bevisar Plejds skalbarhet och stärker tesen om att de kommer kunna fortsätta expandera framgångsrikt på nya marknader med Nederländerna som nästa station.

Stark finansiell ställning

Ännu ett bra kvartal befäster även Plejds starka finansiella ställning med en stor kassa och låg skuldsättning. Det ökar sannolikheten för att de kan fortsätta expandera utan att späda ut för mycket av aktieägarvärdet.

Insiderförsäljning och institutionella köp

Under perioden har styrelseledamoten Erik Calissendorff sålde drygt 39k aktier. Dock annonserades det tre dagar senare att Andra AP Fonden ökade sitt innehav till 600k aktier. Nettoeffekten för den effektiva floaten, vilket är det vi framförallt fokuserar på, ser därför fortsatt bra ut.

Tekniskt

plejd teknisk uppdatering

Tekniskt ser vi två infallsvinklar, beroende på vilken tidshorisont man har. För den långsiktiga investeraren finns inga tekniska säljsignaler, aktien har i sin uppåttrend brutit upp till nya all time highs och kursen befinner sig ovanför alla viktiga glidande medelvärden (EMA200/100/50/10).

För den mer kortsiktigt orienterade är risk-to-reward inte riktigt lika starkt som det var när vår första artikel publicerades. Kursen svarade med ett gap upp på rapportdagen och befinner sig i skrivande stund 30% ovanför EMA50 på dagsgrafen. För nya förbättrade risk-to-reward möjligheter, ser vi gärna att viktiga medelvärden hinner ikapp aktiekursen.

mer om ämnet