Ecoclime – Uppdatering i anslutning till Q3-rapport

Ecoclime gynnas av fortsatta satsningar på miljö och levererar en stark omsättningstillväxt för tredje kvartalet.
2020-11-12

Ecoclime är ett miljöteknikföretaget for fastighetsmarknaden, med fokus på inomhusklimat, cirkulära energisystem för återvinning av värme och spillvatten samt fastighetsautomation med standardisering av data. Ecoclime är uppdelat i tre affärsområden, inomhusklimat, fastighetsautomation och cirkulär energi. Bolaget rapporterade sin Q3 rapport under onsdag morgon.

Omsättningstillväxt

  • Nettoomsättningen inklusive förvärv landade på 26,97 MSEK, en tillväxt med 73.9% jämfört med Q3 2019. Samtidigt ökade kortfristiga fordringar med 281.6% under samma period.
  • Den organiska omsättningstillväxten var 6%.
  • EBITDA kom in på 2,9 MSEK, en tillväxt med 74%, EBITDA-marginalen ligger på 11% precis som under Q3 2019.
  • Vinst per aktie blev 0,02 kr att jmföra med -0.03 under Q3 2019.

Nyemission

Under Q3 genomfördes en nyemission om 40 MSEK före emissionskostnader, pengarna möjliggör fortsatt expansion, vidare är ny bolaget sedan den 14 September noterade på First North istället för Spotlight. Affärsområdet fastighetsautomation fortsatte utmärka sig med sin tillväxt.

Nya ordrar

Efter periodens utgång vann SDC Automation en rad nya ordrar till ett värde om 30 MSEK och bekräftar därmed affärsområdets momentum. Orderstocken indikerar full beläggning framtill 2021 och Ecoclime planerar därför en utökning av kapaciteten.

Affärsområden

Affärsområdet inomhusklimat stod för strax över en tredjedel av bolagets omsättningen med sina 12,9 MSEK, en ökning med 84% jämfört med Q3 2019.

Affärsområdet cirkulär energi har påverkats mest av Covid med en uppskjuten lansering av Evertherm SEW men har under Q3 sett en återhämtning.

Kommentar från rapporten

Vdn kommenterade i rapporten om hur Ecoclime fortsatt satsar hårt på den organiska tillväxten och då i synnerhet målet om att integrera bolagets kärnprodukter för fastigheter så att affärsområdena växer tillsammans. Det framgår även i rapporten om hur bolaget håller på att starta upp ett nytt säljteam helt i linje med tillväxtssatsningarna.

Klimatsatsningar från EU

Precis som vi belyste i vårt tidigare span så kommenterar även VDn om hur EU:s EUR 1000 miljarder “Green Deal” klimatsatsningar kan gynna Ecoclime, ett av de sex huvudområdena i denna EU-satsning är energieffektivare byggnader. Vidare har effektiva ventilationssystem aktualiserats ytterligare nu under Coronapandemin.

Utveckling

Rapporten togs emot väl med ett gap upp och är i skrivande stund upp 4.5% för dagen. Kursen befinner sig återigen över både EMA10 och EMA50 på dagsgrafen efter att tidigare vänt ned under dessa medelvärden.

 

mer om ämnet