Omsättning

Omsättning är den summerade försäljningen per år.
2019-11-09

Omsättning är den summerade försäljningen per år. Man räknar ofta omsättning i form av nettoomsättning, vilket innebär försäljning efter moms. När ett bolag genomför en försäljning betalar kunden för såväl varan som moms.

Nettoomsättningen presenteras i Resultaträkningen.

Momsbeloppet är inget som tilldelas bolaget, eller påverkar resultatet, utan ska betalas till skatteverket. Därför är nettoomsättning ett mer relevant begrepp att förhålla sig till när man ser över hur mycket ett bolag har sålt för.

I nettoomsättningen görs även avdrag för annan tänkbar skatt som är knuten till försäljningen, hänsyn tas även till möjliga avdrag och lämnade rabatter.