Ecoclime – Cleantech med inriktning på fastighetssektorn

Ecoclime är ett Svenskt cleantech bolag inriktat mot fastighetssektorn, med tillväxt inom tre affärsområden.
2020-10-09

Ecoclime är ett svenskt cleantech bolag inriktat mot fastighetssektorn. Bolaget är uppdelat i tre affärsområden, inomhusklimat, cirkulär energi och fastighetsautomation. Kärnan i samtliga av dessa områden är att de förbättrar miljön och minskar kostnader. Dessa uppenbara fördelar har genererat ett bra momentum för Ecoclime.

Inomhusklimat & Ventilationssystem

Affärsområdet inomhusklimat står för bolagets patenterade komfortpaneler som integreras med befintliga eller nya ventilationssystem. Tekniken möjliggör styrning och optimering av temperaturen och förhindrar drag, kallras eller oljud. Via panelerna sker en termisk energidistribution.

Cirkulär Energi

Affärsområdet cirkulär energi erbjuder lösningar för utvinning, återvinning, lagring samt distribution av termisk energi, vilket sker genom bolagets värmeväxlare. Energiåtervinningen sker genom energilösningar med vatten, vätskor eller luft som källa.

Fastighetsautomation & IoT

Affärsområdet fastighetsautomation erbjuder en IoT plattform för styrning och optimering av energianvändning i realtid.

Förbättra produktivitet med inomhusklimat

Områdena löser flera problem för fastighetsägare, bland annat hänvisar Ecoclime till studier som gör gällande att dåligt inomhusklimat kan minska produktiviteten med 30%. Ren luft i kombination med dragfri och ljudlös miljö löser detta problem.

Ecoclimes energiåtervinning från fastigheters spillvatten minskar utsläpp samtidigt som köpt och förlorad energi minimeras vilket reducerar kostnader. Lösningarna integreras och kan sedan övervakas genom fastighetsautomationen som ger en helhetsbild.

Ecoclimes stretegi är både att förvärva och integrera aktörer för synergieffekter men också att växa organiskt.

Stimulanser riktade mot ESG

Ecoclime är synnerligen väl placerade för EU:s nya stimulanser som i hög utsträckning kommer vara inriktade mot miljö. Fastigheter står för 40% av världens energiförbrukning, och 36% av alla CO2-utsläpp. Eftersom Ecoclimes lösningar lämpar sig väl för befintliga fastigheter såväl som för nybyggen kommer det sannolikt finnas stora incitament för fastighetsägare att använda Ecolimes lösningar.


Leaders are readers

Vi har skrivit en uppsjö recensioner om de bästa tradingböckerna, som på olika sätt lyfter fram hur man blir en vinnande trader. En bok vi gärna lyfter fram i relation till Ecoclime är How To Make Money in Stocks av William O’neill. Ecoclime växer inom ett intressant affärsområde. O’neill lyfter fram många faktorer som påverkar aktier, varav flera tycks högst relevanta för Ecoclime, bland annat hur aktien rör sig tekniskt. Vi rekommenderar boken starkt!


Välfinansierat

En riktad nyemission tecknades i slutet av september och ledde till en aktieutspädning om 12%.

Avräknat för utspädningen ökade omsättningen per aktie med 58% under Q2, bolaget nådde också fina marginaler som gav en vinst om 1kr per aktie.

Stabil fördelning mellan affärsområden

Bolagets affärsområden är jämnt fördelade i sitt bidragande till omsättningen. Fastighetsautomation sticker ut med 21% i EBITDA-marginal under det första halvåret.

I de övriga områdena finns det stora möjligheter till marginalexpansion efterhand som synergieffekter från förvärv tar fart.

Ecoclime klarar av det sällsynta i att ta marknadsandelar och samtidigt växa både i top- och bottomline. Gröna satsningar kommer växa både på mikro och makronivå. Ecoclime har med sin redan bevisade affärsmodell, placerat sig i en position där de kommer kunna växa ytterligare.

Bolaget växer både organiskt och genom förvärv och tar större marknadsandelar för varje kvartal som går.

Stak guidance

Med detta i beaktning är det inte förvånande att VD guidar för en optimistisk framtid. Detta backas upp med ett stort insiderägande där ledning och styrelse tillsammans äger ca 50% av alla aktier. Både under juli och Augusti skedde nya insiderköp.

Bevakning

Vi håller Ecoclime under noggrann bevakning, och ser fram emot en spännande utveckling i bolaget som är väl positionerat för framtida investeringar i miljö och inomhusklimat.

mer om ämnet