Återhämtning på index under torsdagen – Starkt momentum inom banksektorn

Torsdagen präglas av en styrka hos OMXS30 efter ett framgångsrikt test av ett långsiktigt glidande medelvärde, First North visar fortsatt relativ svaghet.
2021-10-07

Idag ser vi hur OMXS30 fortsätter upp efter framgångsrikt test av EMA200 under gårdagen och den långsiktiga uppåttrenden är fortfarande intakt. First North fortsätter att handlas svagt efter att den långsiktiga trenden slagit om till en nedåttrend. Volatilitetsindex (VIX) handlas idag återigen under den trendlinje som tidigare under 2021 definierat nedåttrenden, detta är kortsiktigt positivt ur ett börsperspektiv.

Den amerikanska 10-årsräntan fortsätter sätta prägel på olika tillgångsslag och vi ser bland annat hur en amerikansk ETF för finanssektorn (XLF) bryter upp till en ny all time high under torsdagen. Energisektorn har under de senaste två veckorna visat relativ styrka men har de senaste två dagarna pausat kring logiska nivåer.

Dagens artikel kommer handla om följande:

 • VIX handlas under viktig trendlinje – Positivt om detta fortsätter
 • OMXS30 studsar starkt på viktig nivå – First North i långsiktig nedåttrend
 • Dollarn handlas på intressant nivå – Väljer sannolikt riktning inom kort
 • Amerikansk 10-årsränta handlas fortsatt starkt – Sektorrotationer till följd av detta
 • Två sektorer som visat relativ styrka de senaste veckorna

Viktig Information innan du läser vidare

Ingenting som presenteras nedan är köp- eller säljrekommendationer. Graferna, såväl som tankar, illustrerar endast våra subjektiva observationer.

Graferna representerar heller inte nödvändigtvis stängningspriser, varför priset kan ha förändrats.


VIX handlas under viktig trendlinje – Positivt om detta fortsätter

VIX index har vid upprepade tillfällen under hela 2021 haft veckor då kursen försökt bryta upp från den nedåtlutande trendlinje som definierat nedåttrenden sedan volatiliteten toppade under coronakraschen. Dessa försök har uteslutande mötts av snabba hack nedåt, med stängning under trendlinjen. Detta gällde fram till i måndagen den 20/9. VIX har sedan dess försvarat denna utbrottsnivå framtill idag. Om vi ser fortsatta stängningar under denna trendlinje under de kommande dagarna och veckorna ökar sannolikheten för att börsen återhämtar sig.

 • VIX

Dagsgraf på VIX

OMXS30 studsar starkt på viktig nivå – First North i långsiktig nedåttrend

OMXS30 befinner sig fortsatt i en långsiktig uppåttrend. De senaste två veckorna har dock präglats av en svaghet och under ytan har vi sett hur enskilda aktier, listade på detta index, handlats ännu svagare än sitt index med nedbrott under långsiktiga glidande medelvärden.

Situationen är inte helt enkel att tyda då klassisk sentimentdata såsom fear/greed index, put/call ratio eller smart money/dumb money, alla signalerar en hög rädsla på börsen, detta öppnar i sin tur för att nedgången kan komma att ha begränsat utrymme. Rädslan brukar inte vara såhär hög under inledningen av en större börsnedgång.

Med detta i beaktning ser vi dock hur OMXS30 fortfarande handlas under kortsiktiga glidande medelvärden men ovanför långsiktiga, det återstår att se vilken riktning som väljs framåt.

 • OMXS30

Dagsgraf på OMXS30

Prenumerera på vårt kostnadsfria nyhetsbrev
Genom att använda detta formulär accepterar du att denna webbplats lagrar och bearbetar dina uppgifter.

First North har sedan februari  handlats till en relativ svaghet gentemot övriga svenska index. Denna svaghet visade sig extra tydligt under måndagen den 20/9, då detta index bröt ned under en horisontell stödnivå samt EMA200 under samma dag. Nu befinner sig First North, som är ett mer tillväxtorienterat index, i en långsiktig nedåttrend. Så länge kursen handlas under kortsiktiga, såväl som långsiktiga glidande medelvärden, är risken förhöjd ur ett trendföljande perspektiv.

 • First North

Dagsgraf på First North

Dollarn handlas på intressant nivå – Väljer sannolikt riktning inom kort

En av många anledningar till att hålla koll på den amerikanska dollarn är att nästan alla råvaror är prissatta i denna valuta, detta gäller även kryptovalutor. Dollarn kan därför påverka många olika tillgångsslag med sina rörelser. Valutan har sedan tidigare brutit upp från en range som den handlats inom sedan mars. De senaste dagarna har kursen återtestat denna utbrottsnivå och kursen studsade starkt. Dagens styrka kan möjligen utgöra en delförklaring till svagheten vi ser hos råvaror under torsdagen.

 • Dollarindex

Dagsgraf på Dollarindex

Amerikansk 10-årsränta handlas fortsatt starkt – Sektorrotationer till följd av detta

Den amerikanska 10-årsräntan tenderar att påverka det klassiska förhållandet mellan “value/growth”. En uppåttrendande 10-årsränta gynnar ofta mer traditionella värdeaktier medan en nedåttrendande 10-årsränta ofta gynnar tillväxtaktier, som i större utsträckning prissätts för sin framtidspotential.

Den 23/9 bröt USA:s 10-årsränta upp från en kortsiktig range och sedan dess har vi sett en positiv trend.

Bank och energi är två sektorer som gynnats av denna utveckling medan sektorer med tyngre vikt av högt värderade tillväxtbolag, såsom gaming och igaming, har sett en accelererad svaghet. Denna svaghet gick att se redan under juli då flera röda handelsdagar på kort tid präglades av större volym än vanligt vilket gav en subtil signal om institutioners utförsäljningar.

 • Amerikansk 10-årsränta

Dagsgraf på US10Y

Prenumerera på vårt kostnadsfria nyhetsbrev
Genom att använda detta formulär accepterar du att denna webbplats lagrar och bearbetar dina uppgifter.

Två sektorer som visat relativ styrka de senaste veckorna

Den amerikanska ETF:en för finanssektorn (XLF) fortsätter visa relativ styrka och  bryter under torsdagen upp till en ny all time high. Detta mönster syns även hos svenska banker med ett starkt momentum i sina trender.

 • XLF

Dagsgraf på XLF

Den amerikanska ETF:en för energisektorn har också gått starkt den senaste tiden. De senaste två handelsdagarna har dock präglats av en kortsiktig svaghet som inträffat på en logisk nivå till följd av att kursen mötte toppen av sin range. Om kursen klarar att hålla sig kvar högt upp i sin range kan det uppstå nya lägen framåt för aktier inom denna sektor.

 • XLE

Dagsgraf på XLE