Rött på breda fronter under onsdagen – OMXS30 på viktig nivå

Onsdagen präglas av förnyad volatilitet efter gårdagens lugna handel, OMXS30 handlas nu på en viktig nivå.
2021-10-06

Idag ser vi hur volatiliteten kommer tillbaka efter en mer stillsam handel under tisdagen. Volatilitetsindex (VIX) handlas fortfarande ovanför den trendlinje som tidigare definierat nedåttrenden. Så länge detta består är risken på marknaden fortsatt hög. OMXS30 studsade tidigare under dagen precis på EMA200, ett långsiktigt glidande medelvärde. First North har sedan tidigare brutit ned från denna nivå. Under onsdagen ser vi även hur energisektorn följer med ned efter att ha visat en avvikande relativ styrka på en i övrigt svag börs under de senaste veckorna.

Dagens artikel kommer handla om följande

 • VIX har hittills försvarat sin utbrottsnivå – Förhöjd risk så länge detta består
 • OMXS30 testar EMA200 – First North redan under EMA200
 • Ny dag där Bitcoin visar kortsiktig relativ styrka gentemot andra kryptovalutor
 • Styrka i dollarn efter framgångsrikt återtest av utbrottszon
 • Energisektorn (XLE) handlas på rött efter oavbruten uppgång i två veckor

Viktig Information innan du läser vidare

Ingenting som presenteras nedan är köp- eller säljrekommendationer. Graferna, såväl som tankar, illustrerar endast våra subjektiva observationer.

Graferna representerar heller inte nödvändigtvis stängningspriser, varför priset kan ha förändrats.


VIX har hittills försvarat sin utbrottsnivå – Förhöjd risk så länge detta består

VIX index har vid upprepade tillfällen under hela 2021 haft veckor då kursen försökt bryta upp från den nedåtlutande trendlinje som definierat nedåttrenden sedan volatiliteten toppade under coronakraschen. Dessa försök har uteslutande mötts av snabba hack nedåt, med stängning under trendlinjen. Detta gällde fram till i måndagen den 20/9. VIX har sedan dess försvarat denna utbrottsnivå och så länge detta läge består är risken för fortsatt volatila börsdagar förhöjd.

 • VIX

Dagsgraf på VIX

OMXS30 testar EMA200 – First North redan under EMA200

Igår konstaterade vi att OMXS30 närmade sig EMA200, en måttstock på den långsiktiga trenden, idag testar detta index nivån och studsar hittills framgångsrikt.

OMXS30 befinner sig fortsatt i en långsiktig uppåttrend. De senaste två veckorna har dock präglats av en svaghet och under ytan har vi sett hur enskilda aktier, listade på detta index, handlats ännu svagare än sitt index med nedbrott under långsiktiga glidande medelvärden.

Situationen är inte helt enkel att tyda då klassisk sentimentdata såsom fear/greed index, put/call ratio eller smart money/dumb money, alla signalerar en hög rädsla på börsen, detta öppnar i sin tur för att nedgången kan komma att ha begränsat utrymme. Rädslan brukar inte vara såhär hög under inledningen av en större börsnedgång. Säsongsmässigt har den historiska trenden varit positiv från och med mitten av oktober.

Med detta i beaktning ser vi dock hur OMXS30 fortfarande handlas under kortsiktiga glidande medelvärden men ovanför långsiktiga, det återstår att se vilken riktning som väljs framåt.

 • OMXS30

Dagsgraf på OMXS30

Prenumerera på vårt kostnadsfria nyhetsbrev
Genom att använda detta formulär accepterar du att denna webbplats lagrar och bearbetar dina uppgifter.

First North har sedan februari  handlats till en relativ svaghet gentemot övriga svenska index. Denna svaghet visade sig extra tydligt under måndagen den 20/9, då detta index bröt ned under en horisontell stödnivå samt EMA200 under samma dag. Nu befinner sig First North, som är ett mer tillväxtorienterat index, i en långsiktig nedåttrend. Så länge kursen handlas under kortsiktiga, såväl som långsiktiga glidande medelvärden, är risken förhöjd ur ett trendföljande perspektiv.

 • First North

Dagsgraf på First North

Ny dag där Bitcoin visar kortsiktig relativ styrka gentemot andra kryptovalutor

Vi nämnde igår hur Bitcoin visade en anmärkningsvärd relativ styrka gentemot andra kryptovalutor. Detta fortsätter även under onsdagen men idag visar den även relativ styrka gentemot index, detta sker dessutom under en dag då dollarn, som Bitcoin är prissatt i, går starkt. Kursen bryter idag upp från en kortsiktig range, detta kan vara något att hålla koll på framåt.

 • Bitcoin

Dagsgraf på Bitcoin

 • Ethereum

Dagsgraf på Ethereum

 • Cardano

Dagsgraf på Cardano

Styrka i dollarn efter framgångsrikt återtest av utbrottszon

En av många anledningar till att hålla koll på den amerikanska dollarn är att nästan alla råvaror är prissatta i denna valuta, detta gäller även kryptovalutor. Dollarn kan därför påverka många olika tillgångsslag med sina rörelser. Valutan har sedan tidigare brutit upp från en range som den handlats inom sedan mars. De senaste dagarna skedde ett återtest av denna utbrottsnivå och kursen studsade starkt. Dagens styrka kan möjligen utgöra en delförklaring till svagheten vi ser hos råvaror under onsdagen.

 • Dollarindex

Dagsgraf på Dollarindex

Prenumerera på vårt kostnadsfria nyhetsbrev
Genom att använda detta formulär accepterar du att denna webbplats lagrar och bearbetar dina uppgifter.

Energisektorn (XLE) handlas på rött efter oavbruten uppgång i två veckor

Idag följer den amerikanska ETF:en för energi (XLE) med övriga index ned. Denna svaghet är den första vi sett på drygt två veckor, efter en avvikande relativ styrka, på en i övrigt svag börs. Kursen mötte toppen av sin range och pausar därför på en logisk nivå. Om kursen klarar att hålla sig kvar högt upp i sin range kan det uppstå nya lägen framåt för aktier inom denna sektor.

 • XLE

Dagsgraf på XLE