Volatilt under tisdagshandeln – Några tillgångsslag som visar styrka

Idag ser vi hur volatiliteten går upp medan svenska såväl som globala börser går svagt.
2021-05-04

Idag ser vi hur volatiliteten går upp medan svenska såväl som globala börser går svagt. Många index testar i dagsläget nivåer som tidigare utgjort stöd, varför dessa nivåer kan bli intressanta att bevaka under veckan. Det är i dagsläget omöjligt att uttala sig om dagens rörelser är början på något mer eller endast en snabb utskakning.

 • Vix

Dagsgraf på Vix

 • OMXS30

Dagsgraf på OMXS30

 • First North

Detta index såg inför öppningen idag väsentligt mer attraktivt ut än vad det gör vid stängning. Vi uttalade oss i fredags om att en eventuell övergång tillbaka till mer “tillväxtorienterade” aktier var att vänta. I skrivande stund ser sannolikheten för ett sådant utfall lägre ut, åtminstone på kort sikt.

Dagsgraf på First North

 • Nasdaq

Även detta index representerar mer av “tillväxtorienterade” aktier. Precis som First North befinner sig kursen i skrivande stund på EMA50. Denna nivå kan bli intressant att hålla koll på framåt.

Dagsgraf på Nasdaq

Guld och Silver har visat styrka de senaste dagarna

 • Guld

Dagsgraf på Guld

 • Silver

Dagsgraf på Silver

Divergensen mellan Bitcoin och Ethereum fortsatte under helgen och fortsätter även idag

 • Bitcoin

Dagsgraf på Bitcoin

 • Ethereum

Dagsgraf på Ethereum

Uran har visat styrka de senaste dagarna och befinner sig nu i en intressant nivå

 • URA

Dagsgraf på Global X FDS Uranium ETF

Vi har haft bevakning på detta bolag sedan aktien befann sig på 6$. Aktien korrelerar starkt med ETF:en för uranbolag, om ETF:en bryter upp kan detta case vakna till liv igen, varför en mer noggrann bevakning kan bli aktuell framåt.

Dagsgraf på Centrus Energy

Några andra aktier som håller emot på en svag börs

Vi skrev om bolaget i anslutning till deras Q1-rapport som kom in starkare än väntat. Redan innan rapporten visade aktien upp ett intressant volym-och prisbeteende. Styrkan har sedan dess bekräftats och i skrivande stund bryter aktien upp från en kortsiktigt skapad range.

Dagsgraf på Fingerprint Cards

 • Baytex Energy

Ett antal oljebolag går idag starkt på en annars svag börs. Ett bolag som tagit på sig ledartröjan i uppåttrenden är Baytex Energy, som vi nämnde i torsdags. Aktien studsade nyligen på EMA50 och har sedan dess handlats starkt med en volym som bekräftat uppgången.

Dagsgraf på Baytex Energy

 • Aspire Global

Bolaget har rapport inom kort vilket kan innebära ökad volatilitet. I dagsläget handlas aktien starkt på en i övrigt svag börs och aktien ligger även i en intressant range.

Dagsgraf på Aspire Global