Fingerprint Cards – Q1 rapport med positiv kursreaktion på en i övrigt sur börs

Biometribolaget, Fingerprint Cards, är specialiserade inom utveckling av biometrisystem bestående av sensorer, algoritmer, programvara samt paketeringsteknologier.
2021-04-20

Biometribolaget, Fingerprint Cards, är specialiserade inom utveckling av biometrisystem bestående av sensorer, algoritmer, programvara samt paketeringsteknologier. Bolagets produktutbud består till största delen av fingeravtryckssensorer och kunderna är framförallt företag som tillverkar smartphones och tablets. Bolaget verkar även för att bredda erbjudandet, bland annat mot smartcards, PC, fordon och IoT.

Under tisdagsmorgonen släppte bolaget sin Q1-rapport:

  • Omsättningen ökade med 14% till 354,7 MSEK. I konstant valuta var tillväxten 32 % gentemot Q1 2020.
  • Bruttomarginalen för kvartalet uppgick till 29 %, att jämföra med 24% under Q1 2020.
  • EBITDA ökade med 48 % till 17,2 MSEK.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 36,3 MSEK, detta var en förbättring jämfört med Q1 2020 då kassaflödet landade på -37,8 MSEK.
  • Resultat per aktie före utspädning uppgick till 0,03 kr vilket var en förbättring gentemot det jämförande kvartalet där resultat per aktie uppgick till -0,01 kr.

VDn, Christian Fredrikson, berättade i VD-ordet hur den goda efterfrågesituationen bestod under det första kvartalet. Samtidigt kommenterade han hur den bristfälliga tillgången till halvledare har begränsat försäljningen. Bolaget har intensifierat sina ansträngningar för att säkra ytterligare leverantörer.

Faktorer som anses ha haft stor effekt på kvartalets siffror är en produktmix som kontinuerligt förbättrats, en hög försäljning från bolagets varulager, en god kostnadskontroll samt en positiv valutaeffekt i relation till föregående kvartal. Fingerprint återköpte även aktier för 85 MSEK, vilket påverkar resultatet per aktie. Återköp av egna aktier har pågått sedan Q1 2020 och bolaget har sedan dess återköpt egna aktier för 240,7 MSEK.

Ny lansering

VDn berättade även hur bolagets nyligen lanserade sensor, FPC1542, tagits emot väl av marknaden. Sensorn, med svängd form, är avsedd för sidomontering och kan exempelvis integreras i volym- eller strömknappen på en smartphone. Han berättade vidare att den tredje största mobiltillverkaren i världen, Xiaomi, lanserade telefonerna, Redmi K40, K40 Pro och K40 Pro+ med den nya sensorn. Detta innebär att de blir de första smartphones i världen som har en svängd sidomonterad fingeravtryckssensor.

Kvartalet innehöll även en lansering, från Xiaomi, av den första datorn med Fingerprints nya PC-lösning. VDn kommunicerar att Fingerprint förväntar sig att fler produkter från ledande PC-tillverkare ska introduceras med bolagets sensorlösning.

Betalkort

Biometriska betalkort berördes också i VD-ordet. Christian meddelade att detta är ett mycket viktigt tillväxtområde för Fingerpints. Bolaget kommunicerade i slutet av mars att de och Fime har samarbetat för att uppfylla Mastercards referensspecifikationer för den senaste generationen av Fingerprints T-Shape®-sensormodul och programvaruplattform för biometriska betalkort. Detta förenklar, enligt VDn, godkännandeprocessen för korttillverkare

Nya kontor

Slutligen meddelades det att bolaget har anpassat och optimerat sin legala struktur genom att skapa två regionala kontor: ett i Shanghai, Kina och ett i Zug, Schweiz. Shanghai-kontoret är avsett för affärsområdet Mobile, medan kontoret i Zug ska bli basen för affärsområdet Payments & Access. Vidare inrättas en försäljnings och distributionscentral i Singapore med syftet att effektivisera lager-och distributionsverksamhet. Tanken med dessa anpassningar är att öka bolaget flexibilitet, snabbhet, kostnadseffektivitet och dessutom skänka ett tydligare fokus på bolagets två enskilda affärsområden.

För Q2 guidar Fingerprints för en omsättning mellan 330- 370 MKr, baserat på valutakursen SEK/USD 8,40.

Tekniskt har aktien sett intressant ut sedan en tid tillbaks:

Dagsgraf på Fingerprint Cards