Uppdatering från onsdagens handel – intressanta nivåer på många aktier

OMXS30 stängde, till skillnad från övriga svenska index på minus idag.
2021-04-14
 • OMXS30 stängde, till skillnad från övriga svenska index på minus idag. Indexet är i dagsläget stretchat och det är under sådana omständigheter alltid en svår avvägning mellan “momentum föder momentum” och “indexet blir mer och mer stretchat”. Det enda vi kan säga kring detta är att en paus i uppgången vore sund.
 • First North stängde på plus idag. Indexet Fortsätter jobba sig igenom sitt overhead supply som vi nämnt ett antal gånger under de senaste dagarna.
 • US10Y – Vi följer denna noggrant då den påverkar många andra tillgångsslag, kanske i synnerhet ration mellan Growth/Value. På ett generellt plan gynnas growth av nedgång i räntan medan value drar större nytta av en uppgång.

På dagsgrafen ser vi hur 10-årsräntan nu testar EMA20 underifrån. Vi har vid flertalet tillfällen nämnt denna nivå.

Dagsgraf på US10Y

Kollar vi istället på veckografen ser vi hur räntan fastnat under det stora motståndet, EMA200, samtidigt ser vi hur EMA10 kommer ikapp.

Veckograf på US10Y

 • Dollarn handlas idag under samtliga glidande medelvärden och ser ut att fortsätta sin nedåttrend. En nedåttrend i dollarn signalerar ofta “risk-on”, alltså att mer pengar strömmar in till mer “riskfyllda” områden såsom emerging markets med mera. Om nedgången fortsätter kan en god tanke vara att börja fundera kring vilka fler tillgångsslag som kan dra nytta av detta.

Dagsgraf på Dollarindex (DXY)

 • Vi ser idag hur olja bryter upp från en kortsiktig range. Vi nämnde förra veckan att tillgångsslaget sannolikt skulle välja riktning inom kort, det återstår att se om oljan klarar av att hålla kvar denna styrka.

Dagsgraf på Olja

 • Indexet för halvledare har gått otroligt bra sedan Corona-kraschens botten. Indexet lägger nu upp sig intressant på nytt. Det kan vara intressant att scouta bolag som tillhör denna sektor för en eventuell breakout.

Dagsgraf på Semiconductor index (SOXX)

 • På Large Cap listan ser vi att Sinch återigen visar styrka och lägger upp sig för en eventuell breakout. Aktien utgör ett exempel på “growth”-kategorin, alltså bolag med hög tillväxt och hög värdering. Growth-kategorin har visat styrka de senaste veckorna. Nu återstår det att se hur aktien hanterar denna nivå omkring sin tidigare all-time-high.

Dagsgraf på Sinch

På Mid Cap listan ser vi att Boozt bröt upp till en all time high efter en sund konsolidering sedan november. Bolaget har länge uppvisat en imponerande tillväxt.

Veckograf på Boozt

På First north listan ser vi 4 grafer med intressanta rörelser i närtid:

 • Mag Interactive – Vi skrev nyligen en artikel om bolagets senaste rapport där de visade upp en imponerande tillväxt. Aktien försökte bryta upp till en all time high för 3 veckor sedan men fastnade och inledde istället en konsolidering. Aktien ligger på väldigt intressanta nivåer, varför vi kommer följa denna rörelse noggrant framåt.

Veckograf på Mag Interactive

 • Bayn Group har gått otroligt bra sedan vi skrev vår aktiespaning om dem den 16 oktober 2020. Bolaget har sedan dess fortsatt sin tillväxtresa, både organiskt och genom förvärv. Bayn Group kommunicerade idag att de ämnar byta namn till “Humble Group AB”. Aktien stänger onsdagen ovanför en viktig range och detta sker dessutom på hög volym. Det återstår nu att se om aktien klarar av att fortsätta sin uppgång.

Dagsgraf på Bayn Group

 • Aspire Global har genomgått en konsolidering sedan februari. Aktien stängde onsdagen precis under sin tidigare all time high nivå. Det blir intressant att se om den klara av att bryta upp eller om den behöver mer tid.

Dagsgraf på Aspire Global

 • För ett antal veckor sedan skrev vi en teknisk spaning om Smart Eye. Vi såg då en tydligt identifierad range som var värd att hålla koll inför en eventuell breakout. Aktien bröt senare upp till en ny all time high på skyhög volym. Sedan dess har aktien pausat på väsentligt lägre volym. Detta är än så länge en helt naturlig rörelse efter en breakout.

Dagsgraf på Smart Eye