Uppdatering från måndagens handel – Vix upp och index ned

VIX är upp för dagen, EMA10 & EMA20 kan bli viktiga nivåer att hålla koll på.
2021-04-12
  • VIX är upp för dagen, EMA10 & EMA20 kan bli viktiga nivåer att hålla koll på. Indexet som mäter volatilitet har handlats under dessa nivåer och har på kort sikt befunnit sig i en kraftig nedåttrend – men idag ser vi en vändning uppåt.

Dagsgraf på Vix

  • First North stängde negativt omkring -0,8%. Om vi ser på grafen nedan har detta index fortsatt kvar ett overhead supply från i Mars att jobba sig igenom. I närtid kan EMA10, EMA20 och EMA50 bli viktiga nivåer att förhålla sig till.

Dagsgraf på First North

Tre bolag listade på First North med intressanta veckografer

  • Genovis, som vi skrev en Q4-kommentar om, handlades starkt förra veckan. Aktien tog sig återigen upp ovanför glidande medelvärden på något starkare volym än tidigare veckor.

Veckograf på Genovis

  • Gapwaves stängde förra veckan i en intressant range, aktien har även haft en intressant volymutveckling under den senaste perioden.

Veckograf på Gapwaves

  • Vi skrev en teknisk spaning om bolaget Ferroamp i förra veckan. Aktien har sedan dess handlats fortsatt intressant, vilket illustreras i bilden nedan.

Veckograf på Ferroamp

Två intressanta veckografer från Mid Cap

  • Probi, som vi skrev en aktiespaning om för ett antal månader sedan, handlas nu enligt vår mening i en intressant range. Aktien befinner sig ovanför samtliga illustrerade exponentiellt glidande medelvärden i grafen nedan, och handlas nu omkring tidigare högstanivåer.

Veckograf på Probi

  • Slutligen ser vi att Fingerprint i dagsläget konsoliderar ovanför viktiga glidande medelvärden, efter att för ett antal veckor sedan ha brutit upp ovanför viktiga motståndsnivåer, bland annat EMA200 på veckobasis. I denna konsolidering ser vi även en sjunkande volym, samt att EMA10 ser ut att komma ikapp kursen. Aktien kan vara intressant att hålla koll på de kommande veckorna.

Veckograf på Fingerprint