Genovis – Kurs på all time high efter stark Q4 rapport

Genovis är ett bioteknikbolag.
2021-02-12

Genovis är ett bioteknikbolag. Störst inriktning inom verksamheten sker mot utvecklingen av nanoteknik och nanopartiklar. Företagets patenterade NIMT teknologi är utvecklad för att underlätta för LifeScience industrin att bedriva effektiv preklinisk forskning. Genovis enzymer befinner sig på en marknad som omfattar hela life science och biotech supply industrin.

Allt fler av  Genovis  kunder inom biopharmaindustrin använder nu produkterna längre fram i värdekedjan för utveckling av biologiska läkemedel och har förtroende för Genovis som leverantör av högkvalitativa innovativa produkter.

Genovis rapporterade under torsdagen den 11/2 för det fjärde kvartalet.

  • Nettoomsättningen uppgick till 19 850 TSEK jämfört med 13 830 TSEK under Q4 2019, en tillväxt om 54.7%.
  • EBITDA landade på 6 196 TSEK, att jämföra med 492 TSEK.
  • Resultat per aktie uppgick till 0.13 SEK vilket var en stor förbättring jämfört med Q4 2019 som kom in på -0.01 SEK.

VDn, Fredrik Olsson, kommenterade om bolagets starka avslutning på året. I fjärde kvartalet var tillväxten i kärnaffären för enzym inom Analytics 23%. Tillväxten drevs av en generell ökad aktivitet på bolagets marknader tillsammans med några större enskilda ordrar.

Under inledningen av kvartalet kunde en återhämtning efter pandemin skönjas både i Nordamerika och Europa. I Asien fortsatte försäljningstillväxten.

Delar av bolagets antikroppsaffär påverkas negativt av den generella minskningen av diagnostik till följd av Covid-19.

VDn uttalade sig om att tillgången på vaccin och genomförande av en förhoppningsvis framgångsrik vaccinering kommer att avgöra återgångstakten till en mer normal marknadssituation under 2021. Han poängterade samtidigt vidare hur intäkterna växte i bolagets kärnaffär och hur inflödet av nya kunder resulterade i att Genovis fortsatt växa sin kundbas jämfört med föregående år.

Genom Genovis samarbete med Glykos lanserade bolaget under avslutningen av året en produkt inom segmentet för antikroppsmärkning.

Fredrik Olsson avslutade med att säga: ”Starka underliggande drivkrafter för tillväxt inom flera områden relaterade till biologiska läkemedel och proteinanalys gör att jag behåller en positiv grundsyn för våra möjligheter till fortsatt stark tillväxt över tid.”

Koncernens likvida medel uppgick vid periodens slut till 44 118, ledningen bedömer att det befintliga rörelsekapitalet är tillräckligt för att driva bolaget den kommande tolvmånadersperioden.

Vi såg igår har aktien, efter en längre konsolidering, bröt upp till en All time high notering på hög volym vilket får betraktas som ett styrketecken.