fredag 5 mars 2021

Genovis – Kurs på all time high efter stark Q4 rapport

Genovis rapporterade under torsdagen den 11/2 för det fjärde kvartalet.

Genovis är ett bioteknikbolag. Störst inriktning inom verksamheten sker mot utvecklingen av nanoteknik och nanopartiklar. Företagets patenterade NIMT teknologi är utvecklad för att underlätta för LifeScience industrin att bedriva effektiv preklinisk forskning. Genovis enzymer befinner sig på en marknad som omfattar hela life science och biotech supply industrin.

Allt fler av Genovis  kunder inom biopharmaindustrin använder nu produkterna längre fram i värdekedjan för utveckling av biologiska läkemedel och har förtroende för Genovis som leverantör av högkvalitativa innovativa produkter.

 Genovis rapporterade under torsdagen den 11/2 för det fjärde kvartalet.

  • Nettoomsättningen uppgick till 19 850 TSEK jämfört med 13 830 TSEK under Q4 2019, en tillväxt om 54.7%.
  • EBITDA landade på 6 196 TSEK, att jämföra med 492 TSEK.
  • Resultat per aktie uppgick till 0.13 SEK vilket var en stor förbättring jämfört med Q4 2019 som kom in på -0.01 SEK.

VDn, Fredrik Olsson, kommenterade om bolagets starka avslutning på året. I fjärde kvartalet var tillväxten i kärnaffären för enzym inom Analytics 23%. Tillväxten drevs av en generell ökad aktivitet på bolagets marknader tillsammans med några större enskilda ordrar.

Under inledningen av kvartalet kunde en återhämtning efter pandemin skönjas både i Nordamerika och Europa. I Asien fortsatte försäljningstillväxten.

Delar av bolagets antikroppsaffär påverkas negativt av den generella minskningen av diagnostik till följd av Covid-19.

VDn uttalade sig om att tillgången på vaccin och genomförande av en förhoppningsvis framgångsrik vaccinering kommer att avgöra återgångstakten till en mer normal marknadssituation under 2021. Han poängterade samtidigt vidare hur intäkterna växte i bolagets kärnaffär och hur inflödet av nya kunder resulterade i att Genovis fortsatt växa sin kundbas jämfört med föregående år.

Genom Genovis samarbete med Glykos lanserade bolaget under avslutningen av året en produkt inom segmentet för antikroppsmärkning.

Fredrik Olsson avslutade med att säga: ”Starka underliggande drivkrafter för tillväxt inom flera områden relaterade till biologiska läkemedel och proteinanalys gör att jag behåller en positiv grundsyn för våra möjligheter till fortsatt stark tillväxt över tid.”

Koncernens likvida medel uppgick vid periodens slut till 44 118, ledningen bedömer att det befintliga rörelsekapitalet är tillräckligt för att driva bolaget den kommande tolvmånadersperioden.

Vi såg igår har aktien, efter en längre konsolidering, bröt upp till en All time high notering på hög volym vilket får betraktas som ett styrketecken.

Vilka bolag är mest intressanta just nu?

Prenumerera på vårt kostnadsfria veckobrev för färska nyheter och de senaste aktiespaningarna.

Genom att använda detta formulär accepterar du att denna webbplats lagrar och bearbetar dina uppgifter.
372FöljareFölj

Läsvärt

Tekniskt Span – Bred bild av nya sektorer som visar styrka

Det här är en längre text om breda trender vi ser på marknaden i dagsläget. Det återstår att se hur detta utvecklar sig men...
Läs våra senaste analyser
Prenumerera på vårt veckobrev
Ligg på förhand i marknaden. Lär dig när det är köp- och säljläge
FREE TRIAL
Prenumerera
Läs våra analyser
nya varje vecka!
Ligg på förhand i marknaden.
FREE TRIAL
Prenumerera