Trading in The Zone av Mark Douglas

Framgångsrik trading är minst lika mycket mentalitet som teori och kunskap.
2020-07-08

trading in the zone mark douglas ecoptimist

Samtliga framgångsrika traders och investerare fokuserar mycket på psykologi och mindset när de beskriver sina framgångar. Vi har tidigare skrivit om Michael Covel och Jesse Livemore. Framåt kommer vi att belysa flertalet framgångsrika traders, och de har alla mycket gemensamt med både Livemore och Covel; de lägger enormt fokus på sitt mindset. 

Fokus på fokus

Av alla de böcker som rekommenderas när det kommer till mindset för framgångsrik trading, är Trading in The Zone av Mark Douglas den boken som nämns mest frekvent men också med tydligast och tyngst vägande rekommendation. Flertalet av Market Wizards refererar till Mark Douglas. Han är milt sagt ett namn värt att göra sig bekant med – och boken är klart läsvärd för alla som vill hitta rätt på marknaderna. 

If you could meet with Triumph and Disaster

Huvudpoängen är den samma som i Trend Followings avsnitt om tradingpsykologi, nämligen att varken upp- eller nedgångar av portföljvärdet får påverka ens mentala ställning. Vinster som förluster ska kvitta lika. Utöver det trycker Douglas mycket på olika påverkande sinnesstämningar man kan befinna sig i, som alla har en negativ inverkan på slutresultatet. 

Fear or Greed

Bland annat tar han upp rädsla och ett behov av att ha rätt som starkt påverkande faktorer till en oförmåga att se marknaden klarsynt. Rädsla kan innefatta såväl rädsla att förlora pengar men också att gå miste om vinster. Och ett behov av att ha rätt uppstår i ett läge där man som trader försöker bevisa för sig själv och andra att man har rätt i sin analys. 

Exakt allt kan hända

Douglas hävdar istället att fokus bör ligga på en likgiltighet till utfallet och en bestämd uppfattning om att exakt allt kan hända på marknaderna. Eller att du aldrig någonsin kan veta vad som ska hända på marknaderna. Han ger flertalet målande exempel där traders påverkats negativt av hopp och förtvivlan efter att ha gjort långtgående analyser om bolag och case, bara för att se dessa motbevisas.  Utgår man istället från att exakt alla scenarior är möjliga scenarior, rubbas inte ens mentala balans av olika utfall. 

Applicera trendföljande som koncept på fler delar av livet

Genom att ta till sig flertalet av de koncept och förslag som Douglas lyfter fram, ökar man möjligheterna avsevärt att lyckas på marknaderna, men också i livet. På samma sätt som Covel beskriver värdet av att applicera trendföljande som helhet på det liv man lever, finns aspekter i det Douglas lyfter fram i Trading In The Zone som absolut går att applicera på flera områden. 

Fyll i formuläret

Douglas börjar Trading in The Zone med ett frågeformulär, och avslutar boken på samma sätt. Förhoppningen lär väl vara att läsaren genom att ta sig igenom hela verket, kommit fram till enastående nya uppfattningar kring sig själv och sin förmåga att handla framgångsrikt på marknaden. Av allt att döma, samt om man väger in de lovord som delges Douglas och Trading in The Zone, växer man som trader av att läsa denna bok, och möjliggör därigenom ökad sannolikhet för framgångsrika affärer.

Ytterligare en stark rekommendation!

Länk till Trading in The Zone på Adlibris

mer om ämnet