Stark uppgång på OMXS30 och utvalda råvaror under fredagen

OMXS30 stänger veckan starkt.
2021-04-16

OMXS30 stänger veckan starkt. Indexet bryter upp från en kortsiktig konsolidering på EMA10. Det är ett extremt momentum bakom uppgången. Det är bara att konstatera hur trendföljande strategier sannerligen har belönats de senaste månaderna.

Dagsgraf på OMXS30

First North stänger kring nollan, som vi har nämnt flera gånger i närtid, har indexet fortsatt ett visst overhead supply att jobba sig igenom.

Dagsgraf på First North

Vi noterar hur guld har brutit upp från den kortsiktiga range mellan EMA50 och EMA10 som vi nämnt den senaste tiden. EMA200 kan vara en nivå att bevaka de kommande dagarna. Tillgångsslaget bottnade tidigare på en dubbelbotten. Två starka faktorer bakom uppgången, som i sin tur påverkar varandra, är hur den amerikanska 10-årsräntan och dollarn har gått svagt de senaste dagarna.

Dagsgraf på Guld

Vi ser även hur koppar ser ut att vilja bryta upp, tillgångsslaget har konsoliderat i ett antal veckor och ser nu ut att stänga fredagen starkt.

Veckograf på kopparterminer

Kopparpriset, såväl som guldpriset, påverkar Lundin Mining mycket. Vi ser hur aktien ser ut att stänga på en ny all time high notering.

Veckograf på Lundin Mining

Slutligen ser vi hur Zwipe, som vi berörde som en “teknisk setup”, stänger starkt på fredagen. Aktiens volymutveckling ser fortsatt attraktiv ut och det är uppenbart hur institutioner ackumulerar.

Veckograf på Zwipe

Vi har under de senaste två veckorna berört väldigt många aktier och grafer i våra dagsuppdateringar. Det finns många grafer och setups som fortfarande är aktuella. Gå in och läs under helgen vid intresse!