Grafanalys – Nordea med fallande volatilitet och volym

Dagens grafanalys är av Nordea, som tillhör banksektorn och handlas i en tight range precis ovanför EMA10 på veckobasis.
2020-09-16

Dagens grafanalys är av Nordea, som tillhör banksektorn och handlas i en tight range precis ovanför EMA10 på veckobasis.

Mer om teknisk analys

Vill du läsa mer om teknisk analys har vi skrivit ett antal artiklar om diverse användbara indikatorer som är hjälpsamma vid grafanalys.

Vi ser hur kursen på veckobasis hittar stöd precis ovanför Exponentiellt Glidande Medelvärde 10, där priset vid flera tillfällen handlats precis vid medelvärdet men kort därefter lyft.

IG Morgonbrev

I Erik Hanséns morgonbrev uppmärksammades idag banksektorn. Vi rekommenderar starkt prenumeration av morgonbrevet, som dagligen går igenom sentimentindikatorer och intressanta bolag och sektorer.

“Bankerna handlas i en volatilitetskontraktion. Eftersom trenden är positiv är utgångspunkten att utbrottet sker på ovansidan.”  Erik Hansén

Nordea aktie graf

dagsbasis ser vi hur aktien handlats väldigt fint i ovan illustrerad vågformation till stadigt fallande volym. Vi rekommenderar böckerna av Mark Minervini och William O´neill för vidare information och förståelse för Volatility Contraction Pattern, men kortfattat brukar denna typ av rörelse resultera i en reaktion åt något av hållen.

Som Erik Hansén nämner i morgonbrevet är trenden positiv, och som vi ser ligger kursen stadigt ovanför viktiga stödnivåer. Därför blir antagandet att ett utbrott skulle ske på uppsidan.