Nanologica – fortsatt omsättningstillväxt och en spännande framtid

Nanologica är ett nanoteknologiskt bolag vars främsta kompetens ligger i att ta fram bättre och billigare läkemedel genom att producera nanoporös silika och genom detta styra form och ytegenskaper hos silikapartiklar.
2021-04-23

Nanologica är ett nanoteknologiskt bolag vars främsta kompetens ligger i att ta fram bättre och billigare läkemedel genom att producera nanoporös silika och genom detta styra form och ytegenskaper hos silikapartiklar. Denna kompetens används för att ta fram bättre och billigare läkemedel dels genom produkter inom kromatografi och dels inom läkemedelsutveckling.

Silika

Silika är en förening av Kisel och Syre. Nanologica producerar silikapartiklar i mikrometerstorlek som är synliga för blotta ögat i form av vitt pulver men som på insidan har en mängd porer i nanometerstorlek. Partikelstorleken och ytegenskaperna styrs genom Nanologicas patenterade teknik och metoder.

Kromatografi

Kromatografi är en teknik för att separera ämnen i lösningar från varandra. Tekniken kan användas inom livsmedels- och läkemedelsindustrin för kvalitetssäkring och analys av produkter både på marknaden och under utveckling. Kromatografi kan även användas som ett reningssteg i storskalig produktion av vissa läkemedel. Bolaget har verksamhet inom både preparativ kromatografi och analytisk kromatografi. Den senare har påverkats negativt av den rådande pandemin.

Läkemedelsutveckling

Nanologicas läkemedelsutveckling handlar om att ta fram nya läkemedel eller förbättra befintliga. Exempel på detta är att Nanologica ser till att instabila molekyler stabiliseras eller att svårlösliga molekyler blir mer lösliga. Detta kan exempelvis se till att läkemedlet transporteras och frisätts där det ska verka, varefter partiklarna löses upp.

Bolaget rapporterade idag för perioden januari – mars

  • Nettoomsättningen ökade med 54 % till 5,6 MSEK.
  • Resultat efter skatt landade på -7,8 MSEK, att jämföra med -6,7 MSEK för Q1 2020.
  • Likvida medel uppgick på balansdagen till 57 MSEK
  • Resultat per aktie blev -0,28 SEK jämfört med -0,40 SEK för Q1 2020. Den lägre förlusten per aktie förklaras av en utspädningseffekt.

Affärsområdet kromatografi

Vi skrev den 25/1 om att Nanologica fått sitt testmaterial från storskalig produktion godkänd. Nanologicas VD, Andreas Bhagwani, kommenterade nu hur bolagets satsning inom preparativ kromatografi har tagit ett stort steg framåt genom uppskalningen av silikaproduktion till tonskala.

Denna uppskalning innebär att bolaget har lyckats överföra sina metoder för kiloskala till tonskala vilket därför eliminerar de eventuella produktionsrisker som tidigare funnits. Den första kommersiella produkten förväntas sent i år, därefter kan Nanologica börja leverera på kundkontrakt. Bolaget har därför under det första kvartalet stärkt sin säljorganisation för detta affärsområde.

Affärsområdet läkemedelsutveckling

Under Bolagets Q3-rapport 2020 skrev vi hur bolaget erhållit ett patentgodkännande i Europa för sin inhalationsplattform NLAB Spiro®. Nanologica meddelar i sin rapport att avancemang fortsatt sker för bolagets inhalationsplattform genom toxicitetsstudier, med siktet inställt på kliniska studier. VDn kommenterar även hur de förbereder djurstudier med intressanta API:er för inhalation i syfte att visa plattformens mångsidighet. Dessa prekliniska Proof of Concept-studier förväntas vara slutförda under 2021.

Det framgår av rapporten hur merparten av bolagets nettoomsättning kommer från deras partnerprojekt med Vicore Pharma. Detta partnerskap innebär att Nanologica licensierar ut en del av sin plattform för användning tillsammans med ett antal läkemedelsklasser.

NLAB Spiro®-plattformen avancerar även genom att den första batchen av GMP-tillverkade NLAB Spiro® silikapartiklar är under produktion. VDn kommenterar hur denna batch väntas vara färdigställd under det andra kvartalet och material från den kommer att levereras till Vicore Pharma.

Slutligen, för detta affärsområde, slöts under kvartalets gång även ett ramavtal med läkemedelsbolaget Zentiva. Ramavtalet innebär att nyttjande av NLAB-plattformarna för drug delivery-projekt sluts.

Positiva tongångar för framtiden

Nanologica levererade sin högsta nettoomsättning för ett Q1-kvartal någonsin. VDn kommenterar hur det arbete som utförs i dagsläget, inte alltid syns i bolagets böcker. Han förväntar sig dock att tillväxten kommer fortsätta och ta fart i slutet av 2021 eller under första halvåret 2022

Grafen ser intressant ut

Aktien har, enligt vår mening, rört sig väldigt intressant på sistone efter att ha brutit upp från ett långsiktigt motstånd.


Viktig Information innan du läser vidare

Ingenting som presenteras nedan är köp- eller säljrekommendationer. Graferna, såväl som tankar, illustrerar endast våra subjektiva observationer.


 

Här ser vi på dagsgrafen hur aktiens prisutvecklingen bekräftats av stark volym. Aktien bröt nyligen sitt väldigt långsiktiga motstånd och konsoliderar i dagsläget ovanför den tidigare rangen. Vi skrev häromdagen en teknisk spaning där vi går djupare in i detalj på vad vi ser, och vad vi finner intressant med just denna graf.

Slutligen kan vi rekommendera intresserade läsare att vi skrev en aktiespaning om Nanologica under september 2020. Mycket av det som skrevs står även i denna text men den tidigare aktiespaningen berör även ett antal andra intressanta partnerskap och områden som inte berörts i denna text.