Nanologica – Uppdatering efter Q3-rapport

Uppdaterat aktiespan om Nanologica som har gått sämre på börsen inför och efter Q3-rapporten.
2020-11-02

Nanologicas Q3 rapport visade på lite olika utfall, beroende av vilket område vi fokuserar på. Bolaget levererade trots ett utmanande klimat en nettoomsättningstillväxt om 16%, samtidigt ser vi hur förlusterna ökar. Den största delen av intäkterna är under detta kvartal kopplade till affärsområdet drug development, medan kromatografi levererade ett svagare kvartal.

Resultat i förhållande till Q3 2019

  • Nettoomsättningen ökade till 2.3 MSEK från 2 MSEK. Som en effekt av den utspädning som ägt rum där aktiestocken ökat från 16,6 miljoner till 22,0 miljoner så minskade nettoomsättning per aktie från 0,125kr till 0,106kr = -15,2%.
  • Resultatet landade på -7,1 MSEK att jämföra med -5,2 MSEK. Här minskade istället förlusten per aktie till -0,26 jämfört -0,31. Minskningen av förlusten per aktie förklaras av aktieutspädningen.

Här bör man beakta det faktum att kromatografi, och då i synnerhet delen som kallas för analytisk kromatografi, haft stora utmaningar som en konsekvens av Covid och detta sätter ofrånkomligen sin prägel på siffrorna. Affärsområdet har påverkats negativt av de reserestriktioner som har gällt, möjligheten till att bearbeta nya kunder minskade därför.

Samtidigt ska det poängteras att VDn kommenterar om en leverans som skulle ägt rum under Q3 men som istället förskjutits till Q4 vilket gör att den rapporterade försäljningen blir lägre än vad den egentligen var.

Tidigare kommentarer

”Nanologica saknar signifikanta säsongsvariationer. Dock kan större projekt och avtal få betydande intäkts- och resultateffekter på enskilda kvartal beroende av när projekten eller avtalen startas och färdigställs. Intäkts- och resultatutveckling bör därför bedömas över en längre tidsperiod.”

Detta blir mer relevant än någonsin då Covid bromsar stora delar av Nanoligicas intäktsmöjligheter. Bolaget bör därför utvärderas över flera kvartal. Till skillnad från analytisk kromatografi så har preperativ kromatografi inte påverkats negativt av Covid i samma utsträckning .

Här har bolaget kunnat fortsätta leverera material för utvärdering och Vdn kommenterar att fortsatta dialoger har ägt rum med potentiella kunder där målet är att säkra en andra affär för området.

Drug development

Trots att affärsområdet Drug Development också påverkats negativt av covid, bland annat i form av att projektet med läkemedelskandidaten NIC-001 fortsatt är pausat, så levererades ändå ett starkt kvartal. Av de 2,3 MSEK som rapporterades under Q3 så stod detta affärsområde för 1,9 MSEK. Bolaget erhöll även ett patentgodkännande i Europa för sin inhalationsplattform NLAB Spiro™.

Affärsområdet tecknade även ytterligare ett avtal med det växtskyddsbolag som de sedan tidigare har samarbetat med. Det nya avtalet kommer generera 1,3 MSEK över ungefär 6 månader. Det nya avtalet validerar dels Nanologicas teknologiplattform och det gör att kunskapen om plattformen stärks ytterligare vilket öppnat för fortsatt utveckling.

Uppskalning av produktion

VDn kommenterar slutligen om att uppskalningen till volymproduktion av silika hos bolagets kontraktstillverkare Sterling Pharma Solutions fortsätter och att tekniköverföring för alla processteg i produktionen nu är genomförd.

Detta skapar stor potential för bolaget framåt och det betonar ännu en gång hur Nanologica bör betraktas över fler kvartal än ett enskilt. Nu återstår det att se hur Covid spelar ut sig och hur politiker väljer att möta utmaningarna. Fortsatta reserestriktioner och tillbakagång till lockdowns skulle sannolikt påverka Nanologica negativt.

Långsiktig bearbetning av kunder

Samtidigt kan bolaget fortsätta fokusera på att bearbeta långsiktiga kunder och utveckla sin plattform, vidare väntas volymproduktionen av silika ta fart på riktigt under Q4 där bolaget kommenterade att den första batchen sannolikt levereras under slutet av året.

Likvida medel

Med de utmaningar som förelegat och de utmaningar som kan uppstå på grund av covid så är det betryggande att bolagets likvida medel uppgick till 82 MSEK. Den starka balansräkningen skapar ett läge där bolaget fortsatt bör kunna hantera eventuella förskjutningar i sina processer, utan att de behöver genomföra en nyemission.

Aktien bröt tidigare stödnivåer

Nanologica släppte sin Q3 rapport när börsen redan hade börjat dala vilket skapade ett utmanande klimat för aktien. Vi ser på dagsgrafen hur kursen har brutit ned under EMA 50 och åtminstone för nu hittat stöd på EMA 300.