Uppdatering – Africa Energy som seglat upp mot tidigare motstånd

För lite mer än en månad sedan publicerade vi en artikel om Africa Energy.
2020-01-15

För lite mer än en månad sedan publicerade vi en artikel om Africa Energy. Olje- och gasbolaget som prospekterar och är verksamt utanför sydvästra Afrikas kust. Bolaget annonserade för ungefär ett år sedan att de tillsammans med Total, hittat en stor mängd olja strax söder om Sydafrika. Nedan följer en kort uppdatering, där vi främst ser över tekniskt hur aktien rört på sig.

Tekniskt signifikanta nivåer

Aktiekursen har sedan första analysen, vid återkommande tillfällen respekterat signifikanta nivåer. Att höjda riktkurser och rekommendationer sammanfallit med test av viktiga nivåer, sänder signaler om att någonting är på gång. Inga direkta uppdateringar har presenterats, istället spås möjligheterna för fortsatta fynd stora enligt analyshusen.

Bland annat menar Arctic Securities med sin riktkurs om 3.5kr att bolagets chans för att lyckas med prospekteringar är 80%, medan dagens kurs är prissatt till en 20%-chans. Lyckas bolaget väl med dessa prospekteringar finns sannolikt en stor efterfrågan från just Sydafrika, där bolaget är verksamt och prospekterar, som väntas bli en nettoimportör av naturgas. 

Bolagspresentation

Den 22a Januari kommer bolaget hålla en presentation med närmare information om sina olje och gasfyndigheter. Att aktien handlas upp inför detta känns heller inte otänkbart, då man sedan länge anat att just perioden december-mars skulle innehålla ett mer frekvent nyhetsflöde.
Grafer hämtade från TradingView

Africa Energy tekniskt Ecoptimist
Från november till årsskiftet ser vi hur kursen gick ned 24% utan några egentliga nyheter. Vidare ser vi hur kursen gick ned mot EMA 200 på dagsbasis för att sedan skjuta uppåt. 

Läs artiklar om teknisk analys.

 

Africa Energy Ecoptimist analys
Här en bild över egentligen exakt samma sak. Vi zoomar ut på månadsgrafen för att visa hur till synes enorma kursreaktioner, egentligen bara är ett test/återtest av viktiga nivåer. Vi ser här hur kursen 5 gånger legat under/testat precis på EMA 10 på månadsbasis, för att sedan stiga. Det är tydligt hur köpare bevakar dessa nivåer och sitter redo med köpknappen varje gång ett test sker. 
Africa Energy tekniskt Ecoptimist analys
Om vi plockar fram grafen för Africa Energy noterat i Kanada, vilket varit noterat längre, ser vi hur kursen testat dagens nivåer vid återkommande tillfällen. Får vi en månadsstängning på dagens nivåer eller högre vore det den högsta månadsstängingen sedan 2014, alltså sedan oljekraschen. Detta ska tolkas positivt.

Africa Energy är en klassiskt volatil aktie, för att mäkta med och orka äga trots stora svängningar krävs övertygelse. Läs gärna vår artikel om övertygelse här.