torsdag 18 juli 2024
Informationen nedan presenteras av företaget
We aRe Spin Dye

Om We aRe Spin Dye

We aRe SpinDye® erbjuder de mest hållbara polyestergarnerna och tygerna inom mode- och klädindustrin. Vår lättåtkomliga färgprocess är certifierad och helt transparent, den levererar tyger med utmärkt färgprestanda och en långvarig elegans.

P H1 H2

Mer om bolaget

Beskrivning av bransch

Textilindustrin ansvarar för massiv vattenförorening och det anges att cirka 24% av klädesplaggens hela livscykelpåverkan är relaterat till ett enda steg i produktionsprocessen – infärgningen.

Trots en snabb och exponentiell utveckling inom teknik och tillverkning hänger delar av textilindustrin kvar vid, i princip, samma tillvägagångssätt som under forntiden. Infärgning är ett sådant steg som vilar på samma princip, att tillsätta färgämnen i upphettat vatten och doppa tyget för att få färgen att fastna på utsidan av fibern.

Beskrivning av verksamhet

På We aRe SpinDye® tror vi på att överge den skadliga praxisen med vattenfärgning och istället välja en modern, mycket mer hållbar infärgningsfärgmetod av syntetiska fibrer.

I We aRe SpinDye’s lösning undviker man vatteninfärgning helt genom att tillsätta färg till fibern i smältögonblicket när den tillverkas. Genom att införa denna förändring elimineras enormt resurskrävande steg i tillverkningsprocessen av tyg och utkomsten blir en mycket resurseffektiv, hållbar och cirkulär lösning.

We aRe SpinDyes produktionsmetod visar flera funktionella fördelar:

  • 75% mindre vattenförbrukning
  • 90% mindre kemikalieförbrukning
  • Markant förbättrad energiförbrukning -30%
  • CO2-utsläpp minskas med 30%
  • Vi använder 100% GRS-certifierad återvunnen polyester.
  • Alla våra nyckeltal är 3:e-partsvaliderade av RISE (Research Insitute of Sweden)
  • Tygen får utmärkt färgfasthet, som båda tål solljus mycket bättre än vattenfärgade tyger.
  • Eftersom färgen blandas in i polyestern i början av processen är tygets hållbarhet och snabbhet betydligt bättre än traditionella textilier.

Av den totala klädmarknaden är 65 procent av alla fibrer tillverkade av syntetiska fibrer, och där dominerar polyester som står för 84 procent av de syntetiska fibrerna.

Produktionsvärdet för den totala polyestermarknaden uppskattas till 115 miljarder dollar per år.

Spin Dye produkterbjudande

Det finns några lösningar på marknaden som påminner om vad We aRe SpinDye gör, men ingen annan aktör har ett likvärdigt och lika rustikt erbjudande.

Förutom varumärken inom textilindustrin konkurrerar We aRe SpinDye om uppmärksamheten i bruset av andra hållbara textil- och modeinitiativ. Ett exempel på vad som fått mycket publicitet och uppmärksamhet hos de breda massorna de senaste åren är plastnedskräpningen av våra hav även kallat ”ocean plastics”.

Modeindustrin står inför en ökad global granskning av sina miljöförorenande försörjningskedjor. Det finns behov av betydande förbättringar vad gäller effektivitet, robusthet och transparens. Den viktigaste komponenten för effektivitet är digitalisering men få innovativa modeller har lanserats.

Vår certifiering garanterar att alla produktionsprocedurer i hela leveranskedjan följer rätt steg för att säkerställa slutproduktens integritet.

We aRe SpinDye®-certifieringen baseras på LCA-metodik med ISO-standard 14040-serien.

Transparensaspekten av certifikatet baseras på en spårnings- och spårningsformel som använder ett transaktionscertifikatbaserat system, liknande det organiska/ återvinningscertifieringssystemet (GOTS eller GRS), vilket säkerställer den högsta integritetsnivån. Det är också föremål för noggrann inspektion och validering från tredje part. Alla våra tyger kontrolleras och valideras av tredje part: RISE.

Intäktsmodell

Bolaget tillhandahåller och erbjuder en teknik och plattform för produktions- och kvalitetskontroll som möjlig-gör för aktörer inom mode- och konfektionsindustrin att kraftigt reducera sin miljöpåverkan. Som kärna i plattformen tillhandahåller We aRe SpinDye en metod för skalbar teknik med låg miljöpåverkan vid färgning av textilier.

We aRe SpinDye’s utbud tar olika position i den textila värdekedjan beroende på kundens behov och kapacitet. We aRe SpinDye hanterar produktion av garn eller färdiga tyger tillverkade med We aRe SpinDye’s metod i kundanpassade färger som sedan levereras till kundernas underleverantörer.

I leverans av produkten (garn eller färdigt tyg) ingår även tjänster i form av projektledning, know-how, system, marknadsföringsprogram och certifiering av processen.

Produkterbjudandet innefattar ett unikt system med exklusiva komponenter, en skalbar teknik samt en egen certifiering för granskning av hållbarhetsdata och ett värdeadderande varumärke.

We aRe SpinDye’s etablerade varumärke, ingredient brand, fungerar som en märkning för låg miljöpåverkan, full spårbarhet och transparens i leveranskedjan.

P H1 H2

Ordlista

Syntetiska fibrer:
Tygets minsta beståndsdel är fibern. Syntetiska fibrer tillverkas genom att man extruderar en flytande massa genom ett munstycke. I steget efter spinns dessa fibrer till garn av olika kvaliteter. Garnet vävs eller stickas sedermera till tyg.

Syntetiska fibrer innefattar fibrer gjorda i tex material som polyester, nylon och viskos. We aRe SpinDye jobbar i dagsläget enbart med återvunnen polyester.

GOTS:
Global Organic Textile Standard, GOTS, är en internationell miljömärkning för ekologisk textil.

GRS:
Global Recycling Standard är en internationell, frivillig, fullständig produktstandard som ställer krav för tredjepartscertifiering av återvunnet innehåll.

LCA:
Livscykelanalys

P H1 H2