torsdag 18 juli 2024
Informationen nedan presenteras av företaget
OptiMobile

Om OptiMobile

OptiMobile erbjuder internetbaserade kommunikationslösningar till varumärken som enkelt och kostnadseffektivt önskar skapa kopplingar mellan människor båda inom och utanför den egna organisationen.

Dessa varumärken inkluderar både telekombolag samt andra organisationer som har ett behov av att digitalisera kommunikation. Detta möjliggörs genom OptiMobiles proprietära kommunikationsplattform Lodurr, som kombinerar det bästa från traditionell mobiltelefoni samt internetbaserad telefoni. OptiMobile har idag ett antal redan etablerade och aktiva telekomoperatörer som kunder, både svenska och europeiska. 

P H1 H2

Mer om bolaget

Beskrivning av bransch

OptiMobiles produkter skapar möjligheter för mobiloperatörer och andra företag att utveckla nya typer av intäktsströmmar och affärer genom att erbjuda sina slutkunder de tjänster som marknaden efterfrågar.

OptiMobiles produkter bygger på många års erfarenhet och produktutveckling och möjliggör en flexibel affärsmodell som skapar nya typer av tjänster och intäktsströmmar för operatörerna. Tekniken bygger på ett forskningsarbete vid Uppsala universitet och plattformen kombinerar traditionell mobiltelefoni med mobiltelefoni över internet.

Med OptiMobiles nya produkter och tjänster kan operatörer och andra företag erbjuda sina slutkunder möjligheten att ha två eller flera telefonnummer i en och samma telefon, utan något extra SIM-kort.

Operatörerna kan även erbjuda sina slutkunder helt molnbaserad mobiltelefoni där slutkunden kan logga in på valfri mobiltelefon, surfplatta, Smart Watch eller dator och använda sitt mobilabonnemang precis som vanligt.

En av styrkorna med OptiMobiles produkter är hur enkelt och kostnadseffektivt det är för operatörer och andra företag att implementera OptiMobiles tjänster. Det möjliggör för kunderna att korta ner sina produktcykler och öka sina intäkter. OptiMobile har flera standardlösningar att erbjuda sina kunder, men kan även ta fram kundspecifika lösningar.

Beskrivning av verksamhet

Det finns ett ökande behov av flexibla kommunikationstjänster, både privat och i tjänsten. Mobiltelefonnummer är idag den primära kontaktpunkten för leveranser av exempelvis mat, paket och transporttjänster. Här är sekretessen idag i många fall bristfällig, då publika telefonnummer och företagsnummer lätt kan ge obehöriga tillgång till känslig information.

Företags interna kommunikation grundas till stor del på personalens fria tillgång till mobiltelefoner med abonnemang. Detta är ofta en metod som är onödigt dyr och logistiskt komplicerad, speciellt för företag med stor och snabb personalomsättning. En effektivare metod är att personalen använder en dedikerad kommunikations-app installerad på sin egen mobiltelefon för intern och/eller extern kommunikation.

P H1 H2

Ordlista

P H1 H2