torsdag 18 juli 2024
Informationen nedan presenteras av företaget
NFO Drives

Om NFO Drives

NFO Drives är ett svenskt cleantech-företag, som jobbar med utveckling och tillverkning av produkter för energi­effektivisering av elmotorer till maskiner, fläktar och pumpar med mera.

Företaget grundades av civilingenjören Ragnar Jönsson år 1996. Bolaget säljer en patenterad frekvensomformare som är unik på marknaden.

P H1 H2

Mer om bolaget

Beskrivning av verksamhet

NFO Drives utvecklar frekvensomformare med en unik patenterad teknik vilka används för motorstyrning av elmotorer. Bolagets teknik skiljer sig från alla andra tillverkare på följande vis. NFO Sinus omformar sinuskurvans frekvens med bibehållen ren sinuskurva. Största argumentet för val av NFOs frekvensomformare är reducering av lagerskador vilket är tack vare att den patenterade tekniken inte skapar lagerströmmar. Detta innebär att NFO Drives teknik är kostnadseffektiv och möjliggör avbrottsfri drift av motorer.

NFO Drives teknik skiljer sig från sina konkurrenter genom sin frekvensomformare som innebär reducerade lagerskador vilket innebär ökad kostnadseffektivitet och avbrottsfri drift av motorer. Tack vare tekniken kan det innebära upp till 70 % mindre energiförbrukning.

Beskrivning av bransch

Tekniken uppfyller EMC-direktivet utan filter och skärmade kablar i alla miljöer, från industri och lantbruksmiljö till bostäder och sjukhus. Det som särskiljer NFOs teknik från konkurrenter är att installationen är snabb eftersom att det inte finns något krav på EMC-klassat installationstillbehör. Detta innebär också att kostnaden för installationen är låg jämfört med PWM-omriktare som måste installeras med EMC-klassat skärmat kablage och installationstillbehör. En installation av PWM-omriktare kräver även att installatören har speciell EMC-kompetens och det är hårda krav på hur kabeldragningen görs. NFO Sinus teknologi kräver ingen EMC-kompetens och det finns inga EMC-restriktioner.

En ytterligare komparativ fördel med NFO Sinus är att det är möjligt att ha långt avstånd mellan motor och omriktare – upp till flera hundra meter. På så sätt kan omriktaren placeras centralt på servicevänlig plats, enligt önskan. Den enda begränsningen är kabelns resistans. Detta till skillnad från PWM-omriktare där det maximala avståndet ofta är begränsat till några tiotal meter.

NFOs omriktare är även störningsfri vilket innebär att det inte blir någon elektromagnetisk störning vilket PWM-omriktare ger upphov till, både lednings- och luftburna. De avger även ett irriterande högfrekvent ljud när strömmen switchas i transistorerna vilket det inte gör med NFO Sinus.

Tack vare NFO Sinus skapas inga lagerströmmar och motorn får därmed en längre livstid än PWM-omriktare där motorlagren kan slitas ut på bara några månader. Utöver detta är även NFO Sinus säker i form av att den inte ger några jordströmmar och därmed kan jordfelsbrytare för både person- och brandskydd användas. Detta går inte med PWM-omriktare eftersom att jordströmmarna är höga och det är svårt att installera jordfelsbrytare, och helt omöjligt med jordfelsbrytare för personskydd.

Framtid för NFO

NFO Drives är ett lönsamt företag som säljer 80% av sina produkter inom EU. Framtiden är ljus därför att våra produkter är skonsam för elmotorer och kan lätt monteras in i befintliga installationer. Installatören behöver inte byta kablar eller fundera över EMC störningar. Detta medför hög tillgänglighet och avbrottsfri drift av motorer. Med start 1 juli 2021 kommer motorer med klassning IE3 börja säljas inom EU. Dessa motorer är mycket känsliga för EMC och jordströmmar över lager. Vi förutspår många besvärliga lagerhaverier med konventionell drift. Där kommer vi att kunna erbjuda en bekväm lösning för dessa drifter.

Kunderna kommer troligtvis i framtiden att fråga efter hållbara lösningar och fråga efter livscykelkostnader istället för att fråga efter produktkostnad. I likhet med en värmepump som drar mindre energi motsvarande oljepanna men som är billigare i inköp väljer kunden värmepump istället för oljepanna då kunden vet att livscykelkostnaden är lägre med en värmepump.

NFO Drives produkter kan kombineras med jordfelsbrytare <30mA som vi är ensamma om i världen. Vi finner våra kunder där man är intresserad av högsta personsäkerhet och avsaknad av gnistbildning runt motorn. Försäkringsbolag kommer troligtvis i framtiden kräva högre krav på elinstallationer för att reducera risken för gnistbildning. Även nya 5G nätet som kommer att rullas ut i framtiden kommer att vara känsligt för EMC utstrålning från konventionell teknik, stora datamängder med svaga signaler tål inte EMC utstrålning. Biogasanläggningar som säljs till jordbruk tillåter idag jordströmmar på jordbruk med >300mA gnistbildning över installationen. Brandskyddsföreningen kan komma att skärpa kraven betydligt för att reducera risken för brand. Biogas är som bekant brännbar gas.

Summerat kommer vår teknologi och produkter stå sig väl i framtiden, vem vill ha motorer där lager havererar efter några år? Varför dra en dyr skärmad kabel då du inte måste? Varför vill man ha gnistbildning i sin installation? Varför vill man inte kunna reducera sin elkonsumtion? Varför vill man skapa EMC utstrålning i sin närhet?

P H1 H2

Ordlista

NFO Sinus omformar sinuskurvans frekvens med bibehållen ren sinuskurva. Största argumentet för val av NFO frekvensomformare är reducering av lagerskadorna p g a att den patenterade tekniken skapar inga lagerströmmar, som i sin tur innebär kostnadseffektiv, avbrottsfri drift av motorer.

P H1 H2