torsdag 18 juli 2024
Informationen nedan presenteras av företaget
HUBSO Group AB (publ)

Om HUBSO Group AB (publ)

HUBSO är en hub som skapar e-handelsvarumärken inom D2C-segmentet. Varumärkena som HUBSO skapar är alla kopplade till ett starkt personligt varumärke såsom en influencer.

HUBSO är en one stop-hub som hjälper till med allt från idé och koncept till allt det operativa från sourcing och produktion till e-handelslösning.

HUBSO AB är helägt dotterbolag till HUBSO Group AB som är listat på Spotlight Stock Market.

P H1 H2

Mer om bolaget

Beskrivning av bransch

Branschen som sådan skulle man nog klassificera till e-handel och D2C-segmentet, men med en liten twist just för att vi knutit till oss influencer med starkt personligt varumärke och befintligt marknadsförings- och säljkanal. Det unika med branschen är att initialt har varumärket i stort sett inga kostnader för marknadsföring och de finns redan kunder som är identifierade. Detta gör att varumärken snabbt stiger i omsättning och har möjlighet att på kort tid bli lönsamma, med en mindre risk i att binda kapital i lager. Vidare finns möjlighet att redan under framtagande av produkter kunna fråga kunden om feedback och på så vis säkra varje produktlansering.

Beskrivning av verksamhet

Hubso har ett starkt partnerskap tillsammans med influencern, som är involverad i produktutvecklingsarbetet vilket görs baserat på efterfrågan och data samt att influencern står för den primära marknadsföringen och försäljningen. Idag jobbar HUBSO med 8 olika varumärken med primär försäljning i Norden men når konsumenter runt om i världen. HUBSO representerar segment som skönhet, fashion, sport och accessoarer.

HUBSO jobbar med D2C men skiljer sig från övriga konkurrenter primärt för att de jobbar med flera varumärken, vilket gör HUBSO till ett “D2C hub of brands”. HUBSO kommer kontinuerligt att öka antalet varumärken inom olika produktsegment och geografiska områden. I och med att HUBSO skiljer sig från flera aktörer inom D2C segmentet gör att HUBSO har en stark position. HUBSO skiljer sig för att vi endast har varumärken startade tillsammans med utvalda profiler och jobbar med multipla varumärken simultant.

Framtid för Hubso

Vi är den ledande huben i Europa inom D2C-segmentet. Hela branschen kommer att befinna sig i en helt annan position om 3-5 år där idag etablerade varumärken som har e-handel men även nyttjar klassiska retail kommer gå mer mot D2C. HUBSO har ett unikt erbjudande mot kund vilket gör att HUBSO har positionerat sig väl för att stå sig starka även när flera varumärken lägger om sin affär direkt mot slutkund.

 

P H1 H2

Ordlista

Direct-to-Consumer
Direct-to-Consumer även känt som D2C eller DTC är en affärsmodell där varumärken säljer sina varor direkt till sina kunder. I praktiken betyder det att det inte behöver finnas återförsäljare, grossister eller distributörer mellan varumärket och kunden.

P H1 H2