Börsen idag – VIX upp 60% och tilltagande spekulation efter forumhets

Marknaderna hackar nedåt medan VIX gick upp kraftfullt igår.
2021-01-28

Efter en tid av relativt lugnt nyhetsklimat smällde det igår till med en kraftigt höjd VIX och stora marknadsrörelser. Vi har under en längre tid poängterat det försämrade risk/reward-förhållandet då framförallt småsparares optimism varit kraftfull och spekulationen tilltagande.

Igår vände väldigt mycket ned med Semiconductor-index som ledande och volatilitets-index för S&P gick upp 60%. Vi ser även en tilltagande pessimism när Apple levererar rekordsiffror och Tesla levererade starka siffror, men båda aktierna mottogs svalt av marknaden. Marknaden föll också på grund av feds duvaktiga räntebesked.

I ljuset av ovan nämnda pessimism öppnar Europeiska börser negativt på torsdagen.

I dagens Financial Times skriver tidningen att måndagen såg det största utflödet av hedge fond kapital sedan augusti 2019, något som pekar på att mycket smarta pengar lämnar marknaden.

Vi har tidigare poängterat förhållandet mellan smart money / dumb money confidence, där så kallade dumma pengar varit överoptimistiska under en längre tid, medan smarta pengar varit mer och mer skeptiska till den närliggande framtiden.

I ljuset av Game Stop med andra kraftfullt blankade aktier, som med hjälp av aktieforum gått upp flera 100% och pressat ur blankarna ur sina positioner, upplever sig nog den generella småspararen som något mer inflytelserik än vad som faktiskt är fallet.

Den typen av rubriksättande framgångsrik spekulation lockar ofta oerfarna åskådare till att försöka delta – något som om det leder till köp i t.ex. Game Stop, kan stå dessa väldigt dyrt.

Inte minst då koordinerat agerande för att påverka pris i form av marknadsmanipulation av en tillgång är olagligt, detta givet att det sker via en institution, men av tonläget att döma bör det snart även inkludera forumen.

Om inte marknadsförhållande känns tillräckligt oroväckande, finns nu risk för ett större politiskt drama när EU kräver att AstraZenecas distribution av vaccin ska omfördelas från Storbritannien till EU, då leveransproblem uppstått.

AstraZeneca meddelade i förra veckan att första kvartalets leveranser av covid-19 vaccin skulle bli 50% lägre än prognostiserat, något som vände upp och ned på flertalet länders planerade utrullning av vaccinet. Nu kräver EU att detta ska justeras genom att ta från post-brexit Storbritannien, och ge till EU-länder.