Fonder

Vad är en fond?
2019-10-30

Vad är en fond?

En fond består av ett antal underliggande värdepapper, förslagsvis aktier, men det kan även innefatta en variation av tillgångar från valutor, råvaror och aktier. En fond kan beskrivas som en väldiversifierad portfölj av olika tillgångar.

Syftet med en fond är i alla lägen att tjäna pengar, och få avkastning på investerat kapital. Men genom att äga en fond istället för att själv plocka ihop aktier, låter man någon annan göra arbetet åt en, och får i de flesta lägen en diversifierad och riskviktad portfölj. För detta betalar man en avgift till fondförvaltaren. Detta kan variera beroende på vilken typ av fond det är, och vilken ranking den har.

Det finns en uppsjö fonder att välja mellan, och som fondsparare kan man enkelt rikta in sig på den fond som passar en bäst. Det finns olika risknivåer samt exponeringar. Vissa fonder riktar sig mot mindre bolag i vissa sektorer, andra fonder riktar sig mot att spegla index och börsen i sin helhet.

En version av fonder kallas för hedgefonder, och i dessa får fondförvaltaren både köpa och blanka aktier. En blankning innebär att man spekulerar i att aktien eller tillgången ska falla i pris. En hedgefond har därför som målsättning att generera positiv avkastning i alla börsklimat, tack vare möjligheten att spekulera såväl på uppgång som nedgång. En vanlig fond går generellt sett dåligt när börsen i sin helhet faller, medan en hedgefond kan ha hedgat sig eller säkrat upp genom blankningar så att fonden i sin helhet inte backar trots att börsen går sämre.

Generellt sett är avgifterna högre i hedgefonder, men de kan även leverera högre avkastning och se till att du som sparare inte förlorar pengar när marknadsklimat är sämre. Det är dock ingen garanti att man inte förlorar pengar i hedgefonder. De kan vara högt belånade och handla på hävstång, vilket gör att risken i många lägen kan öka, trots den marknadsförda säkrare profilen.

På Morningstar.com ges en väldigt bra bild över tillgängliga fonder, med en tydlig ranking och beskrivning. Där kan du som fondinvesterare läsa på och se över vilka alternativ som passar dig, samt se vilka avgifter som de olika fonderna tar.