Börsen idag – marknaderna räds högre räntor och svarar med dystert tonläge

Nu räds vi höjda räntor i Europa, vilket riskerar lamslå såväl aktiemarknader som högre huspriser, vilket uppenbart satte skräck i investerare under gårdagens handelsdag.
2021-09-09

I anslutning till pandemin och den ekonomiska kris som följde nedstängningarna skiftade centalbanker till en mycket expansiv penningpolitik. I mån om att få igång ekonomin, tillväxten och uppnå inflationsmålet om 2%. På flera håll var räntorna sedan tidigare låga, och i flera fall hade de varit låga unde en längre tid.

Detta har lett till inflaterade tillgångspriser, med bland annat hus- och aktiepriser på historiskt höga nivåer, som också nu befinner sig historiskt långt ifrån långsiktigt glidande medelvärden.

Det har medfört många nya rikedomar, folk som köpte in sig på sparekonomernas köpråd under fallet och behållit sina investeringar har tjänat flera gånger insatsen. De som köpt bostad och varit med på uppgången har, med hävstång, tjänat väldigt mycket pengar.

Men det har också medfört ett beroende på marknaderna, där varje gång som det blir på tal om att centralbankerna ska dra ut lågräntekanylen ur armvecket på oss, resulterar i att marknaden hugger nedåt.

Nu räds vi höjda räntor i Europa, vilket riskerar lamslå såväl aktiemarknader som högre huspriser, vilket uppenbart satte skräck i investerare under gårdagens handelsdag. Detta följde även med till andra sidan atlanten för att dra ned stämningen på USA-börsen.

Även Asien backar i sin helhet under natten, tyngda av såväl teknikaktier i Kina men också tidigare handel på andra håll i världen, samt sämre än väntat vad gäller inflationssiffror i Kina.

Prenumerera på vårt kostnadsfria nyhetsbrev
Genom att använda detta formulär accepterar du att denna webbplats lagrar och bearbetar dina uppgifter.

De lärda tvistar kring huruvida inflationen i anslutning till en kraftfull återhämtning efter covidkrisen nu ska ses som bestående eller övergående. Vissa menar att prisstegringarna är centrerade till områden som påverkats mycket av nedstängningarna, och att dessa sedan kommer passera. Andra pekar tydligare på hur mycket penningmängden ökat i samhället medan centralbankerna öst ut nya pengar – och hur det historiskt resulterat i högre priser.

Oavsett är marknaden uppenbart rädd för högre räntor, och tonläget pekar mer och mer åt att den expansiva penningpolitiken och stimulanserna på ett eller annat sätt ska smalnas ned.  Att hålla ett noggrant öga på portföljen och överväga minskad exponering eller leta investeringsalternativ som inte tar lika mycket stryk i ett läge där marknaden reagerar negativt på högre räntor, kan vara värt besväret.

Utförliga resonemang och intressanta tankar finns att hämta i såväl artikeln vi skrev i anslutning till intervjun med Staffan Hansén, VD på SPP, samt i den gästartikel om inflationen som skrevs och publicerades på Ecoptimist av Fredrik NG Andersson, Docent i Nationalekonomi vid Lunds Universitet.