Börsen idag 30/10-2020

Kraftigt negativ inledning av handelsdagen.
2020-10-30

Som vi påpekade i gårdagens version av Börsen Idag så har Stockholmsbörsen, och de globala börserna i övrigt, visat upp negativa tendenser. Idag, fredag 30/10, ser Stockholmsbörsen ut att öppna kraftigt negativt, som fortsättning på dessa negativa tendenser.

Varför faller börsen idag?

Vi såg en svag inledning av rapportperioden, som följde en väldigt kraftig återhämtningsperiod där flertalet aktier hade gått upp långt mer än 100%. Men den svaga inledningen av rapportperioden, visade sig bara vara försmaken av vad som skulle komma.

Nu handlas flertalet stora index under viktiga EMA-nivåer, alltså under viktiga glidande medelvärden. Dessa ses ofta som stödnivåer och indikatorer på om en trend är intakt eller inte. Mycket institutionellt kapital styrs av dessa stödnivåer, tillsammans med trendföljande traders.

Det innebär att vissa stödnivåer kan skapa stora köp-/säljflöden beroende på om tillgångar eller index handlas ovanför eller under dem. Ovanför illustreras tekniktunga Nasdaq100, som för närvarande handlas under EMA50 på dagsbasis.

Ser vi till den kraftiga utförsäljningen i våras, började de riktiga fallen först när index hade tagit sig igenom detta medelvärde. Nedan illustreras även OMXSPI, som även det handlas under EMA50 på dagsbasis.

Vi ser också ett läge där Covid tilltar aggressivt runtom i världen, och kan kanske grunda utförsäljningen i just det, samt att Joe Biden inte verkar ingjuta förtroende och tillit, utan snarare väcker osäkerhet och ovisshet.

Ovanför radar vi alltså upp flertalet faktorer som tillsammans blir väldigt negativt för börsklimatet, och blickar framåt mot en väldigt negativ öppning.

Vad vi såg under den värsta Covid-frossan i våras, var just att ingen ville äga aktier över helgen. En sjukdom som är så ny, smittsam och oberäknelig är inget man vill ge två dagar. Då säljer man hellre sitt innehav på fredagen och utvärderar på måndagen.

Igår vände USA-börserna från positivt till att över natten slå om till negativt. Vi såg flera tunga utförsäljningar på fredagar under våren, och ser en möjlighet att ett liknande scenario uppstår idag.

Med det generellt sett dåliga sentimentet, med svaga rapportreaktioner och kursfall trots goda nyheter, samt ökad oro för covid och en ovisshet kring Amerikanska valet, är det ett svårnavigerat börsklimat att ta sig an.

Att i förra veckan ha sålt av allting och idag sitta utanför, hade varit det mest bekväma. Dock är det inte alltid så enkelt som det känns med facit i hand. Men när mycket talar för negativt sentiment kan det vara skönt att sitta åtminstone delvis utanför, framförallt över helgen, och utvärdera under kommande vecka. Att index handlas under starka medelvärden blir klart negativt för börsen i sin helhet, vilket är värt att ta i beaktning.

Läs senaste vårt senaste morgonbrev: börsen idag! 

Trevlig helg!

mer om ämnet