Börsen idag

Fortsatt osäkert läge när fler investerare exponerar sig mot uppgång men oron finns kvar för viruset.
2020-11-18

Med vaccinbesked och ett alltmer entydigt valresultat i USA har många investerare dragit en lättnadens suck. Mer pengar än på länge flödar nu in i systemet, institutionella investerare är nästan lika investerade som de var i februari. Detta skriver Di i dagens tidning.

Att mer pengar pressas in i systemet gör att mindre finns kvar på sidlinjen, vilket i sin tur minskar möjlig framtida efterfrågan. Så även om den initiala anledningen till att institutionella köpare handlar är positiv, är en kraftigt ökad exponering inte nödvändigtvis positiv.

Under tisdagen publicerade Martin Wolf en artikel i Financial Times som belyser inflation. Han påpekar att världen kan stå på randen av en ny ekonomisk era, likt den era av Kinas verkliga inträde och globalisering som påbörjades 1980.

Inflation uppstår hastigt i ett läge där mängden pengar ökar men mängden produkter minskar, något som sker när produktionen står stilla medan ekonomin i övrigt stimuleras med stimulanser. Detta skedde inför hyperinflationen i Tyskland efter första Världskriget, och har i mångt och mycket hänt 2020 på flera håll runtom i världen.

Wolf tar upp långt fler och mer komplexa anledningar till sina resonemang än ovan nämnda, och hänvisar i artikeln till boken The Great Demographic Reversal av Charles Goodhart.

Igår illustrerade vi hur guldbolaget Auriant Mining handlades ovanför EMA10 på veckobasis, i vad är en fin uppåttrend. Skulle inflationen smyga sig tillbaka, vilket väldigt många argumenterar emot, skulle detta gynna guldpriserna och i förlängningen Auriant Mining med andra guldbolag.

Guldet såg också en ökad efterfrågan som resultat av osäkerheten som rådde kring stabiliteten i det finansiella systemet när virusskräcken härjade som mest. Något som sedan avtog under sommaren när siffrorna ljusnade.

Med en ny period av lock-downs och restriktioner som resultat av ökad smittspridning, samtidigt som nya lättnader planeras eller pågår för att stödja företagare och hushåll, kan guldaktier återigen se ut som bra investeringsalternativ.

Ser vi också till den kraftfullt ökade exponeringen på börsen i allmänt, minskar den kortsiktiga uppsidan i övrigt när mindre kapital finns på sidlinjen redo att användas för att handla aktier.

Vi har tidigare påpekat att börsklimatet är svårnavigerat, då drömmen om återhämtning lever med fler goda nyheter om vaccin, samtidigt som många företag går på knäna och dagliga uppdateringar publiceras i världens tidningar om nya nedstängningar och avtagande konsumtion. Detta klimat av ovisshet tycks vara här för att stanna.

Inför onsdagens handel ser börserna ut att öppna strax under nollan.