Auriant Mining – Uppdatering efter rapport

Auriant Mining Vi har tidigare skrivit om Guldbolaget verksamma i Ryssland, och antytt att bolaget befinner sig i en väldigt spännande fas med nya produktionsanläggningar igång och ett guldpris som ser ut att jobba sig uppåt.
2020-06-03

Auriant Mining

Vi har tidigare skrivit om Guldbolaget verksamma i Ryssland, och antytt att bolaget befinner sig i en väldigt spännande fas med nya produktionsanläggningar igång och ett guldpris som ser ut att jobba sig uppåt. Under hösten 2019 introducerades den nya CIL-anläggningen och som vi antog resulterade det i betydligt högre produktion av guld. Läs vår första analys av bolaget här: Analays av Auriant Mining

Info från rapporten

Enligt senaste rapporten producerades 278kg guld under Q1 2020, en ökning med 223% mot Q1 2019. Utöver det uppgick guldförsäljningen till 317kg, en ökning med 219kg guld i jämföerlse mot Q1 2019. Detta syns i konsoliderade intäkter som rapporterats ha ökat till 156MSEK för Q1 2020, som är en ökning med 290% på årsbasis i jämförelse mot Q1 2019. Nettovinst Q1 2020

Nettovinst efter skatt för Q1 2020, efter dessa ökningar i produktion och försäljning, uppgick till 56,1MSEK. För Q1 2020 uppgick resultatet negativt till -14,2MSEK. 

All ovan presenterad info är hämtad direkt från Auriant Minings kvartalsrapport för Q1 2020.

Utöver dessa punkter nämns flera viktiga och positiva faktorer som avsevärt förbättrat kassaflöde samt ett högre försäljningspris mot kund. Vi kan också utläsa ur Finansdirektören har ordet, hur positiva tongångar meddelar en lyckad uppstart av den nya CIL-anläggningen, som levererat enligt beräkning och plan. 

VD kommenterar

Vidare kommenterar VD Sergey Ustimenko i kvartalsrapporten med nedan citat:

”Q1 2020 är det första kvartalet som Bolaget hade drift på den nybyggda CIL-anläggningen. Efter uppstarten i november 2020 uppnådde CIL-anläggningen snabbt planerad produktion och återvinning. Fram till slutet av januari 2020 matades CIL-anläggningen med malm av högt guldinnehåll och kunde producera 115 kg guld under den månaden. Sedan februari matas CIL-anläggningen med malm av normalt guldinnehåll; vilket återspeglades i produktionen i februari och mars. Den genomsnittliga produktionsnivån som förväntas under den återstående delen av 2020. Produktionen i februari och mars var 75 respektive 88 kg.”

 

Om aktien och kursrörelser

Börsen tog några dagar på sig att reagera till denna positivt laddade rapport. Sedan bolaget handlats några veckor kring 4kr och pendlat fram och tillbaka men hållts emot av tidigare motstånd omkring 4,20kr, behövdes ett krafttag för att slå igenom den nivån. I dagsläget handlas aktien omkring 4,70kr-4,80kr men har varit uppe på 5,60kr som högst sedan rapporten. 

Guldpriset

Guldet handlas för närvarande i en range mellan $1700-$1760 och befinner sig i en uppåtgående trend i sin helhet. Mycket talar för guldpriset, som klarat sig långt bättre än diverse andra index under 2020, med stor ökning av penningmängden i försök från centralbanker att stimulera ekonomin.