Börsen idag

Lugnare dag på börsen efter nya rekordnoteringar på såväl S&P som antal inlagda på sjukhus i USA.
2020-12-03

Antalet smittade ökar kraftigt i USA, över 100,000 är nu inlagda på sjukhus. Trots positiva nyheter om vaccin tycks en mörk vinter stunda på flera håll runtom i världen. Detta är dock inget som världens börser för närvarande verkar ta i beaktning, istället handlas S&P till nya rekordnivåer.

England och Ryssland ser ut att vara först ut med vaccinering, som planeras påbörjas under nästa vecka. Sverige vacklar något med beskeden kring när, hur och vilka vi kommer vaccinera. USA spås komma igång under slutet av December.

Igår nämnde vi Fear & Greed-index som mäter huruvida börsen styrs av rädsla eller girighet. För mycket rädsla gör att få säljare finns kvar och en vändning uppåt spås vara nära, motsatsen gäller för girighet som genererar få möjliga köpare som kan komma in och driva priset fortsatt uppåt.

I dagsläget är Fear & Greed-index på extrema girighetsnivåer, detta tillsammans med börser på högsta-noteringar bådar för att utvecklingen åtminstone bör stanna av kortvarigt. Vi ser också att flertalet index handlas långt ovanför långsiktiga glidande medelvärden vilket historiskt har resulterat i att utvecklingen åtminstone pausat, men mer ofta än sällan gått tillbaka något.

OPEC+ har ännu inte kommit överens om produktionsökning och nyheter kring vaccin och ökade förväntningar på världshandeln, resande och transport har drivit oljepriserna uppåt.

Ser vi till de glidande medelvärdena handlas olja ovanför EMA50 (blå) på veckobasis för första gången på nästan 12 månader. Vi ser även att EMA10 (röd) på veckobasis ser ut att bryta igenom, vilket kan tyda på en tilltagande trend uppåt.

I USA är vi fortsatt ett steg närmare stimulanser när tongångarna blir mer och mer välkomnande från Trump.

Vi har nyligen publicerat ett aktiespan om Integrum, som igår rusade 40% på rapportdag. Läs även gärna vår uppdatering i samband med rapporten. I första artikeln kommenterade vi bland annat de positiva utsikterna i USA samt det tekniska med en shakeout + base precis ovanför EMA10 (röd) på dagsbasis.