Integrum – Uppdatering efter stark rapport

Medicinteknikbolaget Integrum, som vi i söndags publicerade ett aktiespan om, levererade idag en stark rapport för perioden 1 Augusti – 31 Oktober.
2020-12-02

Medicinteknikbolaget Integrum, som vi i söndags publicerade ett aktiespan om, levererade idag en stark rapport för perioden 1 Augusti – 31 Oktober. Aktien är i skrivande stund upp 28% för dagen.

  • Nettoomsättningen uppgick till 12 573 TSEK att jämföra med 8 060 TSEK för den jämförande perioden. Detta innebar en 56-procentig tillväxt.
  • Rörelsens totala intäkter uppgick till 16 016 TSEK, jämfört med de 8 885 TSEK som rapporterades under motsvarande period för föregående året. Skillnaden mellan nettoomsättningen och rörelsens totala intäkter förklaras av att bolaget rapporterade övriga rörelseintäkter. Integrum hade orealiserade valutaeffekter hänförliga till omräkning av fordran mot sitt dotterbolag Integrum Inc. Vidare erhöll Integrum permitteringsstöd från tillväxtverket.
  • Periodens resultat kom in på 3 108 TSEK jämfört med -2 413 TSEK. Justerar vi för övriga rörelseintäkter (3 443 TSEK) och övriga rörelsekostnader (848 TSEK), så landade det justerade resultatet på 3 108-2 595 = 513 TSEK.

I vår första artikel belyste vi hur Integrums OPRA-nätverk gick väldigt starkt på den amerikanska marknaden, denna trend har fortsatt och bolaget kunde visa upp en 85-procentig tillväxt jämfört med föregående kvartal.

Vi skrev även om hur Integrum tecknat ett avtal med en distributionspartner, Onkos Surgical. Vi resonerade kring hur detta skulle gynna Integrum i form av det stora nätverk som Onkos Surgical redan har etablerat med kliniker och försäkringsbolag.

Integrum kunde idag rapportera att de tack vare samarbetet med Onkos Surgical, samt sitt egna försäljnings- och kundfokus, har etablerat samarbete med sex nya sjukhus som tillhandahåller OPRA Implant System som en del av deras rehabiliteringsprogram.

Den europeiska marknaden gick svagare på grund av Covid-19 men trots detta genomfördes ändå operationer på viktiga marknader som Tyskland, Nederländerna och Frankrike. Även Australien och Chile kunde fortsätta behandla patienter trots restriktioner i övriga samhället.

Vdn, Maria Elena López upprepade att bolaget fortsatt förväntar sig ett positivt svar innan årets slut på sin Premarket ansökan till FDA. Hon kommenterade vidare om hur detta skulle möjliggöra för en ännu snabbare expansion på den amerikanska marknaden.

Hon konstaterar även i kvartalsrapporten hur bolagets kostnadsoptimering, som vi nämnde i vår artikel, var en av förklaringarna till det positiva resultatet.

Sist men inte minst berättade Vdn om en av kvartalets höjdpunkter:

“En av andra kvartalets höjdpunkter var bl.a. ett avtal med Art Clinic i Sverige. Art Clinic är en privat svensk sjukhuskedja med fyra välutrustade hypermoderna kliniker utspridda i Sverige. Art Clinic kommer att etablera ett ”Center of Excellence” för behandlingen av arm eller benamputerade med OPRATM Implant System och räknar med att behandla sina första patienter under nästa kvartal av innevarande år.”

Vi kommenterade hur aktiens rörelser inför rapporten innehöll många intressanta komponenter som förbättrade risk/reward situationen. Vi fokuserade på base-strukturen och hur en snabb återhämtning skett efter en tidigare shakeout samt hur volatiliteten och volymen föll. Rent visuellt kan vi se detta i följande graf:

Integrum går en spännande framtid till mötes med sina innovationer och sin strategiska placering på den amerikanska marknaden. När Covid-19 restriktionerna släpps kommer sannolikt bolaget även kunna visa tillväxt på den europeiska marknaden. Rent tekniskt ser kursen ut att göra en breakout upp på hög volym från sin base.

mer om ämnet