Börsen idag

Stockholmsbörsen handlas nu igen över viktiga medelvärden på dagsbasis.
2021-02-02

RobinHood med andra handelsplattformar som deltagit i att ha drivit upp priserna i diverse tungt blankade aktier, försökte igår pressa upp silverpriset och lyckades till en början. Men vi kan också se tendenser av storhetsvansinne när småsparare, även om de är hävstångade, förväntar sig kunna påverka priset på silver i samma utsträckning som de lyckades med vad gäller GameStop.

Handelsplattformar begränsade även hävstångsmöjligheterna i silver under gårdagen för att begränsa spekulationen. Liknande åtgärder applicerades av handelsplattformarna när den största spekulationen i kryptovalutor pågick för några veckor sedan.

I GameStop var även tyngre fondkapital med på resan, och trots att iShare Silver Trust hade ett av det största inflödet av kapital på en dag sedan starten 2006, gick priset “bara” upp 11% som mest för att senare under handelsdagen stanna av och sluta på 7% och har under natten och morgonen handlats ned ca 3%.

Flertalet silverbolag bröt igår upp kraftfullt för att sedan handlas betydligt lägre än öppningskursen. Vi ser en kraftfull volatilitet i marknaden och ökad spekulation. Flertalet försök till breakouts som misslyckas tyder på ett svagare klimat och en fortsatt försämrad risk/reward.

Det råder tvetydighet gällande börserna, med extrem optimism i marknadssentimentet och rekordnoteringar på flertalet index, samtidigt som dystra ekonomiska siffror publiceras och utrullningen av vaccin försenas.

Oljan nådde den högsta nivån på 11 månader. Enligt Reuters ökade OPEC sin produktion i januari men understeg förväntningarna på marknaden. Saudiarabien har meddelat att de kommer sänka sin produktion i februari och mars.

Oljan har legat i en intressant range de senaste 4 veckorna och skapat en base längs 200-veckors EMA, oljepriset bröt igår upp ovanför dessa nivåer.

Stockholmsbörsen handlas nu igen över viktiga medelvärden på dagsbasis. Dock är det fortsatt svårt att bedöma med extremsentiment och ansträngda VIX-nivåer. Under tisdagen öppnar marknaden uppåt.

Läs senaste vårt senaste morgonbrev: börsen idag!