Uppdatering – Enquest efter snabb uppgång i aktiekursen

Vi har de senaste dagarna sett hårda smällar på EnQuests aktiekurs.
2020-01-22

Vi har de senaste dagarna sett hårda smällar på EnQuests aktiekurs. Det är en helt naturlig process i en hårt uppåtgående trend. Enquest är fortfarande en aktie som dels har mycket tekniskt motstånd på olika nivåer, men också mycket fundamentalt motstånd. 

Hastiga uppgångar med hög RSI

När en aktie som varit så nedtryckt som EnQuest har varit, går upp ca 50% på väldigt kort tid utan att bolaget släppt en positiv rapport eller dylikt, blir det sunt med en paus i uppgången. Svaga ägare såväl som folk som sitter utanför utan någon vidare kunskap kring caset, ser fortfarande hög skuldsättning och olja, vilket blir negativt+negativt. Vi tror inte detta förändras förrän 1-2 positiva rapporter. 

Tekniskt

EnQuest teknisk analys graf 1 Ecoptimist

Bilden visar dagsgrafen och hur Enquest nått ett RSI om 0.9. Risk/reward var uselt på kort sikt och en nedgång var helt i enlighet med vad man kunde förvänta sig. 

EnQuest teknisk graf Ecoptimist

Bilden visar veckografen. Här visar RSI 0.8 vilket också är dåligt risk/reward på kort sikt. Vi ser även motstånd på 3.93kr vilket både är en riktkurs satt av ett analyshus men också en EMA 200 nivå på veckobasis. Denna nivå utgjorde ett motstånd för en tidigare uppgång vilket pilen indikerar. 

 

Investeringens tidshorisont

Om man är mer kortsiktig i sin trading är det viktigt att bevaka kursen för att kunna skala ned sin exponering vid extrema nivåer, för att senare skala in vid nivåer som ger bättre risk/reward. Om man är mer långsiktig ska sådana här nedgångar betraktas som en sund del av en längre trend där svaga ägare skakas ur. 

Surra fast allt löst

Utöver det faktum att Enquest är lågt värderade, har produktionstillväxt, får ned sin skuldsättning och gynnas av den nya IMO regleringen, så är det VDn:s insiderköp som skapar den största tryggheten. 

Dels blir det svårt att förstå varför han skulle köpa så aggressivt i närtid om han inte trodde stenhårt på fortsatt positiv fundamental utveckling, men vi tror också att sådana insiderköp skapar en trygghet även för andra, större institutionella aktörer, som blir mindre benägna att sälja. 

 

Kursdrivande kapital

Det ytterst är de större institutionernas pengar som driver kursutveckling för ett så pass stort bolag som EnQuest. Men kortsiktigt kommer det sannolikt fortsätta vara volatilt, och även i framtiden möter kursen ett antal motstånd, både i form av utsatta riktkurser från analyshus, men också tekniska nivåer. 

Det är därför viktigt att man som investerare/trader är mentalt inställd på en hög volatilitet kring signifikanta nivåer. 

Wall of worry

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att varje uppgång i en aktie möter en konstant “wall of worry”. Först när denna mur försvunnit och vi kan läsa i tidningar och annat om hur fantastiskt Enquest är kommer vi börja sälja av aggressivt. Men där är vi sannolikt inte på ett bra tag. Denna nedgång och senaste dagarnas turbulens, förändrar därför inte vår långsiktiga vy som ser positivt på EnQuests möjligheter att fortsätta upp under 2020. 

Läs gärna vår ursprungliga analys om EnQuest där vi utvecklar våra tankar om det långsiktiga caset för bolaget. Då EnQuest är ett av de bolagen där det för närvarande svänger mycket, ser vi till att även publicera uppdateringar efter rapporter.